Здавалка
Главная | Обратная связь

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТАз курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 13

 

1. Дайте відповіді на поставлені запитання:

· Визначення поняття “комерційна діяльність”.

· Роль комерції.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Комерційна діяльність торгівельних підприємства:

А. Комплекс взаємозв'язаних правових операцій;

Б. Комерційні операції;

В. Комплекс взаємопов'язаних комерційних операцій спрямованих на

купівлю-продаж товарів; Г. Купівля продаж товарів.

2. Об'єктом комерційної діяльності є:


А. Товари та послуги;

Б. Послуги;

В. Товари;

Г. Немає правильної відповіді.


3. Головна фракція торговельних підприємств:

А. Товари та послуги;

Б. Реалізація товарів;

В. Реалізація послуг;

Г. Надання послуг.

4. Оптова та роздрібна торгівля це:

А. Комерційна та правова операція;

Б. Реалізація товарів;

В. Споживча вартість

Г. Проміжна ланка у каналі розподілу.

5. Роль комерції у розвитку економіки в суспільстві і в світі:

А. Забезпечує приміщення та накопичення продукції на складах оптової

торгівлі;

Б. Задовольняє потреби;

В. Доводить товари від виробника до споживача;

Г. Немає повної відповіді.

6. Однією з функцій комерційної діяльності є:

А. Визначення потреби у договорах;

Б. Реалізація споживчої вартості;

В. Реалізація вартості товару;

Г. Оптова торгівля.

7. Управління товарними запасами є одна з:

А. Властивостей оптової торгівлі;

Б. Функцій комерційної діяльності;

В. Функцій торговельних підприємств;

Г. Ланок торгівлі.

8. Фінансові ресурси відносяться до :

А. Ланок торгівлі;

Б. Функцій комерційної діяльності;

В. Факторів внутрішнього середовища;

Г. Немає вірної відповіді.

 

9. Внутрішнє середовище - це:

А. Увесь господарський механізм підприємства;

Б. Умови та фактори, що впливають;

В. Дизайн магазину;

Г. Товаропродаж.

10. Зовнішнє середовище - це:

А. Кадровий потенціал;

Б. Організація планування обліку;

В. Усі умови та фактори що виникають в навколишньому оточенні;

Г. Всі відповіді вірні.

 

Затверджено на засіданні кафедри “Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві”

 

Протокол № _____ від _____ ________________2009 р.

 

Зав. кафедрою: ____________________ проф. Захарченко П.В.

 

Викладач: _____________________ доц. Сердюченко Н.Б.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 14

 

1. Дайте відповіді на поставлені запитання:

· Обумовити необхідність оптової торгівлі.

· Права та обов’язки оптового продавця на оптовому продовольчому ринку.

2. Виконайте тестові завдання:

Які використовують методи оптової торгівлі?

А. Особистий відбір товарів представником покупця;

Б. Письмові, телеграфні та телефонні замовлення і ще коштові посилки;

В. Пересувні склади, пересувні кімнати товарних зразків;

Г. Усі перераховані вище методи.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.