Здавалка
Главная | Обратная связь

Які існують позитивні аспекти унів6ерсилізації товарів у торгівлі?А. Наближеність підприємств до покупців

Б. Покупці можуть купувати різні товари

В. Покупці роблять більше незапланованих імпульсних покупок

Г. Широкий асортимент товарів.

Д. Усі відповіді вірні.

Які можливості надає широкий асортимент товарів?

А. Задовольняє різні потреби та може мати достатньо високу швидкість обороту.

Б. Надає можливість рентабельності.

В. Зменшує коливання у продажі протягом 1-го дня, а також кількох сезонів, що дозволяє краще використати площі, обладнання, завантажити персонал.

 

Затверджено на засіданні кафедри “Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві”

 

Протокол № _____ від _____ ________________2009 р.

 

Зав. кафедрою: ____________________ проф. Захарченко П.В.

 

Викладач: _____________________ доц. Сердюченко Н.Б.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 6

 

1. Дайте відповіді на поставлені запитання:

· Способи забезпечення виконання договорів.

· Грошова іпотека.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Які способи забезпечення виконання договорів:

А. Неустойка, гарантія;

Б. Порука, гарантія;

В. Завдаток, застава, притримування;

Г. Всі варіанти вірні.

2. Що входить до неустойки:

А. Порука і штраф;

Б. Гарантія і пеня; В. Штраф і пеня;

Г. Завдаток і застава.

3. Пеня- це:

А. Неустойка, яку обчислили у %;

Б. Від суми не виконання зобов'язань у % від суми несвоєчасного виконання

зобов'язання за кожний день прострочення;

В. Неустойка, яку обчислюють у % в році притримування товару;

Г. Грошова сума або рухоме і нерухоме майно.

4. Наслідки неустойки:

А. Сплата яку не звільняє боржника від виконання своїх обов'язків,

відшкодування збитків завданих не виконанням зобов'язань;

Б. Поручитель відповідає перед кредитом у тому обсязі що і божники;

В. Сплата неустойки дозволяє не відшкодувати збитки;

Г. Сплата неустойки звільняє боржника від обов'язку щодо поставки товарів.

5. Правові наслідки поручки:

А. Поручитель і боржник відповідає перед кредитором, як солідарні

боржники. Включаючи сплату основного боргу, % неустойки;

Б. Поручитель має право висунути вимоги проти кредитора;

В. Гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму;

Г. Не має вірної відповіді.

Що таке завдаток?


А. Грошова сума;

Б. Рухоме, нерухоме майно;

В. Грошова сума, рухоме і нерухоме майно;

Г. Цінні папери.


7. Грошова іпотека:

А. Грошова сума;

Б. Цінні папери;

В. Застава нерухомого майна;

Г. Застава нерухомого майна цінних паперів.

Кому видається завдаток?

А. Кредитору;

Б. Боржнику;

В. Поручителю;

Г. Всі варіанти вірні.

При яких умовах кредитор має право притримувати товар?

А. Якщо відбулись витрати товару з вини кредитора;

Б. Якщо права на нього «товар» набула 3-я особа;

В. Якщо кредитор користується цим товаром;

Г. Немає вірної відповіді.

10.Яким рівнянням розраховується товарний асортимент на плановий

Період?

А. Рівнянням прогресії;

Б. Рівнянням геометричної прогресії;

В. Рівнянням регресії;

Г. Рівнянням алгебраїчної.

 

Затверджено на засіданні кафедри “Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві”

 

Протокол № _____ від _____ ________________2009 р.

 

Зав. кафедрою: ____________________ проф. Захарченко П.В.

 

Викладач: _____________________ доц. Сердюченко Н.Б.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.