Здавалка
Главная | Обратная связь

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИКафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 20

 

1. Дайте відповіді на поставлені запитання:

· Оптові закупівлі товарів у структурі комерційної діяльності.

· Оптовий ярмарок.

2. Виконайте тестові завдання:

1. Однією з ролей оптової закупівлі для торговельного підприємства є:

А. Дають можливість сортувати необхідний асортимент для властивостей роздрібно-торговельної мережі;

Б. Визначити потреби у товарах відповідно до попиту покупців;

В. Всі відповіді вірні;

Г. Сукупність інструментів впливу торгівлі на виробництво відповідно до вимог цінових сегментів ринку.

Скільки має завдань оптова закупівля?

А. 3;

Б. 4;

В. 2;

Г. 5.

Які фактори, що впливають на організацію оптових закупівель (не вірні)?

А. Об'єм, структура, забезпечення платоспроможність попиту населення;

Б. Розвиток зовн.-торг. угод;

В. Забезпечення реалістичності та безперервності постачання товарів:

4. Комерційні операції щодо закупівельних товарів:

А. Попередні; безпосередньо-закупівельні, завершальний;

Б. Вторинні, завершальні, повертальні;

В. А і Б вірні;

Г. Немає вірних варіантів.

5. Вимоги до закупівель:

А. Збільшення джерела закупівель товарів та подається можливість їх вибору;

Б. Закуповувати товар на підставі можливості вивчення попиту покупців;

В. Вивчення не тільки наявність поточності, але і вести поліпшення джерел закупівлі товарів;

Г. Варіанти Б і В вірні.

6. Комерційні операції оптових торговельних підприємств за напрямом поділяються:

А. Комерційні операції закупівлі товарів;

Б. Комерційні організації з оптової торгівлі;

В. А і Б вірні.

7. Переваги нових закупівель:

А. Збільшення джерела закупівель товарів та надається можливість товарів та надається можливість їх вибору;

Б. Скорочені шляхи і сторони доставки товарів;

В. Можливості впливати на виробника з метою оновлення асортименту та підвищення якості товарів;

Г. Варіанти А і Б вірні.


 

8. Етапами закупівлі товарів є:

А. Вивчення і проведення споживчого попиту;

Б. Визначення потреби у товарах;

В. Підвищення ролі та відповідності комерційної служби;

Г. А і Б вірні.

9. Оптовий ярмарок- це:

А. Залежний захід, недоступний не для кого, тільки для оптових клієнтів;

Б. Самостійний ринковий захід доступний для всіх покупців і продавців в визначеному місці та у визначений термін;

В. А і Б вірні;

Г. Немає вірної відповіді.

Скільки основних напрямків удосконалення оптових підприємств?

А. 3;

Б. 4;

В. 2;

Г. 10.

 

Затверджено на засіданні кафедри “Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві”

 

Протокол № _____ від _____ ________________2009 р.

 

Зав. кафедрою: ____________________ проф. Захарченко П.В.

 

Викладач: _____________________ доц. Сердюченко Н.Б.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.