Здавалка
Главная | Обратная связь

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТАз курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 9

 

1. Дайте відповіді на поставлені запитання:

· Оптові закупівлі товарів у структурі комерційної діяльності.

· Оптовий ярмарок.

2. Виконайте тестові завдання:

1. У договорі обов'язково обумовлюють:

А. Кількість, номенклатуру, якість, строки поставки, ціну, відвантаження

та платіжні реквізити;

Б. Кількість, платіжні реквізити, якість;

В. Строки поставки, ціну;

Г. Номенклатуру, якість, ціну.

2. Представляти сторони у договорі можуть:

А. Юридичні особи;

Б. Фізичні особи;

В. Юридичні та фізичні особи;

3. До структури договору входять:

А. Предмет договору, кількість товару асортимент, якість товару; Б. Тара і упаковка, комплектність, ціна товару, оплата товару; В. Обов'язки сторін, обов'язки покупця, адреса сторін; Г. Все вище перелічене.

4. У вступі до договору поставки вказують:

А. Місце та дату укладання угоди;

Б. Повне найменування сторінок, прізвища сторін, які уповноважені для

укладання договору;

В. Найменування, дату документів, на підставі яких укладені угоди;

Г. Все вище перелічене.

5. Ціна містить у собі вартість тари, упаковки:

А. Завжди;

Б. Ніколи;

В. В окремих випадках.

6. Довгостроковий договір - це договір, який укладений на строк:

А. 1 місяць;

Б. 1 рік;

В. Менше за 1 рік;

Г. Більше за 1 рік.

7. Днем виконання постачальних зобов'язань вважається:

А. Дата виготовлення товарів;

Б. Дата передачі товарів транспортної організації;

В. Дата вивантаження товарів замовнику;

8.У разі поставки товару низької якості покупець:

А. Повинен прийняти товар;

Б. Має право відмовитися від прийняття товарів;

В. Має право відмовитися від прийняття товарів і вимагати повернення

сплаченої суми.

9. Гарантійний строк зазначається з дня:

А. Виготовлення товару;

Б. Вивантаження товару;

В. Продажу товару.

У разі постановки не комплектних виробів постачальник зобов'язаний

на вимогу покупця укомплектувати або замінити вироби за термін:

А. 20 днів;

Б. 10 днів;

В. 1 місяць;

Г. 15 днів.

 

Затверджено на засіданні кафедри “Товарознавство та комерційна діяльність в будівництві”

 

Протокол № _____ від _____ ________________2009 р.

 

Зав. кафедрою: ____________________ проф. Захарченко П.В.

 

Викладач: _____________________ доц. Сердюченко Н.Б.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу “КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА”

Варіант 10

 

1. Дайте відповіді на поставлені запитання:

· Методи вивчення попиту, що формується.

· Розрахунок рівня попиту, що формується.

2. Виконайте тестові завдання:

Що таке попит?

А. Форма вияву потреби, що забезпечена коштами;

Б. Функція комерційної діяльності;

В. Форма вияву потреби, що забезпечена необхідністю.

2. Попит, що формується – це:

А. Попит на елітні товари;

Б. Попит на товари які відсутні у продажу; В. Попит на нові товари.

3. Існують види інформації:

А. Економічна, міграційна, соціальна;

Б. Демографічна, економічна соціальна;

В. Фізична, комерційна, економічна.

4. Завданнями попиту є:

А. Визначення загального обсягу та структури попиту;

Б. Облік поставки товарів у роздрібну торгову мережу;

В. Рівень виробництва товарів та його структура.

5. В оптових підприємствах матеріали вивчення попиту використовуються відровідно для:

А. Цілеспрямованого формування попиту покупців (оптовиків, роздрібників, торговців, населенню); проведення рекламних заходів; обґрунтування потреби у товарах; закупівля товару на оптових ярмарках;

Б. Обґрунтування замовлень на поточне завезення товарів; вивчення внутрігрупової структури попиту; розробка графіків доставки товарів у магазини; закупівля товарів на оптових ярмарках;

В. Проведення рекламних заходів, забезпечення безперервного постачання магазинів товарами в необхідному обсязі і асортименті; закупівля товарів на оптових ярмарках.

6. Коефіцієнти еластичності характеризуються відповідно до:

А. Обсягу продажу товару;

Б. Ступіня зміни (зростання або зменшення) попиту на 1% зміни (зростання

або зниження);

В. Рівня попиту у розрахунку на душу населення на рік.

7. Методи, які впливають на попит:

А. Соціальний, демографічний, економічний;

Б. Соціально-технологічний, директивний економічний;

В. Економічний, директивний, комерційний.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.