Здавалка
Главная | Обратная связь

Побічні дії ліків на старий організм.§ Барбітурати

§ Сечогінні

§ Морфій

§ Аміназин, регітин

§ Саліцилати, НПЗП

§ Антибіотики, сульфаніламідні препарати

§ Глюкокортикоїди

§ Холінолітичні, спазмолітичні препарати

§ Адреналін та ін. адреноміметики

 

Висновки

· Таким чином, проблеми геріатри вимагають широкої участі громадськості, органів охорони здоров’я, соціального забезпечення та ін. Весь цей комплекс заходів при відповідній координації є важливим для організації обслуговування людей старших вікових груп.

· Особливе значення при цьому повинно надаватись ролі медсестри. Усвідомлення, що основним принципом у відношенні до геріатричного пацієнта повинна бути повага.

· Проблема адекватного догляду за хворими старечого віку є актуальною.

Соціальний феномен постаріння населення виник у другій половині 19 сторіччя в промислове розвинених країнах, в яких кількість літніх людей зросла майже вдвічі. Це викликало серйозні економічні, соціальні та психологічні зрушення в суспільстві та дало поштовх до розвитку нових наукових дисциплін, зокрема соціальної геронтології та геріатрії.

¡ Геронтологія це наука про старість, старіння окремої людини, його біологічні механізми, темпи, особливості, чинники та ін.

 

Треба чітко розрізняти поняття старіння і старості.

 

l Старість - це закономірне настання

періоду вікового розвитку.

l Старіння -- це руйнівний процес, який настає внаслідок наростаючої з віком пошкоджуючої дії зовнішніх і внутрішніх факторів, що веде до недостатності функцій організму. Старіння призводить до обмеження пристосування організму, розвитку вікової патології.

 

В житті людини виділяють 3 періоди.

n 1. період росту - до 20 р.

n 2. репродуктивний (до 45 р.)

n 3. старіння.

 

Зовнішні ознаки старіння:

l 1) зміна форми і статури тіла

l 2) уповільнення і порушення координації ходи

l 3) швидка психічна і фізична втомлюваність

l 4) зниження працездатності

l 5) поява на лиці зморшок

l 6) випадання, посивіння волосся

l 7) зниження гостроти зору і слуху

l 8) пам'яті

l 9) адекватності сприймання ситуації

Внутрішні ознаки старіння:

• 1) зниження активності умовних і безумовних рефлексів

• 2) м’язової сили і м’язового тонусу

• 3) погіршення діяльності ссе, органів травлення, виділення

• 4) пригнічення системи імунного захисту

• 5) порушення адаптації організму проти дії хворобливих чинників.)

Вікові періоди
(класифікація ВООЗ)

 

· 1. дитинство

· 2. юність

· 3. молодість

· 4. зрілий вік - 40-44 роки,

· 45-59 років - середній вік 60-74 років – похилий, 75-90 років - старі 90років і більше - довгожителі.

 

Біологія старіння: старіння людини

n - це закономірний біологічний процес, що визначається його індивідуальною, генетичне обумовленою програмою розвитку. Протягом життя у людини відбувається старіння одних складових елементів його організму і виникнення нових.

n Загальний розвиток організму людини можна поділити на 2 періоди: висхідний (він закінчується з періодом повної зрілості людини) і низхідний (він починається вже в 30-35 років). З цього часу поступово змінюються різні види обміну, стан функціональних систем організму, що невблаганно веде до обмеження його можливостей пристосовуватись, збільшується вірогідність патологічних процесів, гострих захворювань і смерті.

2 види старіння:

n Фізіологічногозбереження розумових здібностей, фізичного здоров'я, працездатності, контактности зацікавленості до оточуючого сучасного. В організмі при цьому поступово і рівномірно наступають зміни у всіх фізіологічних системах з пристосуванням до його зменшених можливостей, передчасного (патологічного прискореного).- Воно спостерігається \ більшості людей. Характеризується більш раннім розвитком вікових змін. наявністю вираженої неоднорідності, гетерохронності в старінні різних систем і органів.

n Передчасне старіння обумовлено перенесеними хворобами, дією від'ємних факторів довкілля, значними фізичними і розумовими навантаженнями. Крім того прискорює старіння: гіподинамія, ожиріння, куріння, зловживання алкоголем, грубі порушення режиму праці і відпочинку недосипання, переїдання, порушення регулярності прийому їжі. психоемоційні фактори, депресія, соціальна пасивність, невдоволення життям, порушення усталеного режиму трудової діяльності, втрата звичних зв'язків з колективом. Проявами передчасного старіння є легка втома. зниження працездатності, зниження пам'яті, емоційної сфери, репродуктивної здатності, зниження адаптаційних можливостей серцево-судинної і дихальної систем.

 

поняття календарного і біологічного віку.

n Біологічний може передувати календарному тоді ми говоримо про передчасне старіння. Біологічний вік визначається комплексною характеристикою функціонального стану різних систем, але чітких критеріїв для його визначення, на жаль, немає.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.