Здавалка
Главная | Обратная связь

Тринітрат гліцеролуmmm За звичайних умов тринітрат гліцерону – рідина, чуттєва до удару, є вибуховим матеріалом.

Тринітрат гліцеролу {нітрогліцерин} - основний компонент динаміту.

3Н5(ONO2)3 ® 12CO2 + 6N2 + 10H2O + O2 [t0вибуху = 30000С]

Динітрат етиленгліколю – вибухий матеріал меншої сили

С2Н4(ONO2)2 ® 2CO2 + N2 + 2H2O

1% розчин тринітрату гліцерину – нітрогліцерин– серцеві ліки


 

 

ÚЯкісна реакція - дія купрум (ІІ) гідроксидом

Свіжоприготовлений осад Cu(OH)2 при додаванні до розчинів багатоатомних спиртів набуває яскраво-синього кольору, за рахунок утворення комплексних солей ($ хімічні властивості )

ÚСпособи добування багатоатомних спиртів

Ar ¾ (СН2)n ¾ ОН  
ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ

 Оксосинтез– із синтез-газу

[t0 2500, Р – 200МПа, kat – Fe(CO)5 ]

2СО + 3Н2 ® ОН – СН2 – СН2 – ОН

‚ Гідроліз дихлороетану

[+HOH, (OH-)]

Cl – СН2 – СН2 – Cl + 2HOH ® ОН – СН2 – СН2 – ОН + 2HCl

ƒ Гідратація оксиду етилену

[+HOH, (H+)]

1Нагадай! Оксид етилену отримують при каталітичному окисненні етену (kat – Ag) киснем повітря

„ М’яке окиснення етилену -реакція Вагнера

СН2 ═ СН2 + 2 KMnO4 + 2 KOH ® ОН – СН2 – СН2 – ОН + 2 К2MnO4

å: етен® етиленгліколь

 

å: етен® Х ® етиленгліколь



Ar ¾ (СН2)n ¾ ОН  
ГЛІЦЕРОЛ

 Оксосинтез– із синтез-газу

[t0 3500, Р – 250МПа, kat – Fe(CO)5 ]

 

3СО + 4Н2 ® ОН – СН2 – СНОН – СН2 – ОН

‚ Гідроліз жирів – омилення жирів

[+HOH, (OH-)]

ƒСинтези з пропілену – продукту перегонки нафти

w синтез, що ґрунтується на термічному хлоруванні пропілену

     
 
+Cl2 , 5000C + NaOH, 1500C + HClO СН2 ═ СН – СН3 ® СН2 ═ СН – СН2Cl ® СН2 ═ СН – СН2OH® -HCl -NaCl 1 2 3
 
 
+ NaOH (в р-н) ®СН2 – СН – СН2 ® СН2 – СН – СН2 ½ ½ ½ -NaCl½ ½ ½ 3Cl OH OH 4OH OH OH

 


 



 

 

ƒ

 

 

ÚЗастосування етиленгліколю

~ як антифриз(рідина, яка зменшує температуру замерзання води)

~ сировина для добування диоксану – важливого розчинника естерів целюлози, (дуже токсичного!)

 

~ сировина у виробництві синтетичного волокна лавсан:

Лавсан отримують реакцією поліконденсації етиленгліколю та терефталевої кислоти.

Реакції поліконденсації – реакція синтезу полімерної сполуки, яка супроводжується утворенням низькомолекулярного продукту (Н2О)

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.