Здавалка
Главная | Обратная связь

Укр. мова Рос. мовалуна (відлуння) луна (місяць)

роза (кругле вікно з кам’яною рамою) роза (троянда)

баня (верхівка церкви) баня (лазня)

заказувати (забороняти) заказивать (замовляти)

мішати (розмішувати) мешать (заважати)

орати (обробляти землю) орать (кричати)

рожа (мальва) рожа (морда)

 

У ділових і наукових текстах омонімія із стилістичною метою не використовується.

 

При виборі слів у діловому мовленні слід зважати ще на явища синонімії та пароніміїукраїнської мови, щоб уникнути неточностей, помилок у спілкуванні.

 

Синоніми – це слова відмінні за написанням чи вимовою, але близькі чи тотожні за значенням.

 

Види синонімів:

- лексичні(відрізняються смисловими відтінками): відомий-видатний-славетний-знаменитий; екземпляр ( додаткове значення – представник якогось роду – тварин, рослин: рідкісний екземпляр жоржин ) – примірник; інвентар ( сукупність предметів, необхідних для певної галузі ) – реманент ( предмети, які використовуються лише в сільському господарстві );

- стилістичні (відрізняються стилістичним використанням): говорити- балакати- мовити- інформувати;

- абсолютні( тотожні за значенням ): століття – сторіччя, лізинг – оренда, бартер – травний обмін, гіперреалізм – фотореалізм, корабель – неф( приміщення у вигляді галереї), подій – подіум, тектоніка – архітектоніка - композиція (твору), меццо-тінто – «чорна манера» (вид гравюри на металі), бурштин -янтар.

 

Кілька синонімів утворюють синонімічний ряд, в якому виділяється головне (стрижневе ) слово, яке, порівняно з іншими членами ряду:

§ має найзагальніше значення;

§ є стилістично нейтральним;

§ характеризується максимальною сполучуваністю з іншими словами.

Н-д:

багато, тьма, чимало, безліч, сила-силенна;

асоціація, об’єднання, товариство, спілка

Приклади вживання синонімів у діловому мовленні:

 

Авторитетвживається в сучасній українській мові у двох значеннях: загальновизнаність, вплив, поважність: авторитет керівника, авторитет установи; той, хто має загальне визнання, вплив: Ви наш найбільший авторитет. Престижвживається тільки в одному значенні – авторитет, вплив, який має хто-, що-небудь: престиж установи, втрачати свій престиж.
Інтерв’ю– це призначена для опублікування в пресі, передачі по радіо, телебаченню розмова журналіста з політичним, громадським або яким-небудь іншим діячем. Так може називатися газетна стаття або передача по радіо, телебаченню, що містить виклад цієї розмови: по телебаченню передавали інтерв’ю з відомим політичним діячем. Це розмова двох осіб: основне завдання однієї з них – запитувати про щось, а другої – відповідати. Бесідамає ширший зміст:
  • обмін думками з ким-небудь;
  • доповідь, повідомлення на яку-небудь тему з наступним обміном думками.
У бесіді може брати участь кілька осіб, причому їх бесіда передбачає активний, рівноправний обмін висловлюваннями кожного учасників: бесіда з письменником, бесіда за “круглим столом”.
Форумозначає широкі представницькі збори: міжнародний форум молоді, форум кінематографістів. Це слово доцільно вживати для позначення зборів світового, міжнародного масштабу: форум дослідників слов’янських культур. Зборивживаються стосовно зібрання членів певного колективу, організації з метою обговорення якихось питань чи проведення заходів: відкривати збори, писати протокол зборів.


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.