Здавалка
Главная | Обратная связь

Короткий словничок синонімівАвтентичність – відповідність оригіналові.

Адаптація – пристосування.

Актуальність – важливість, злободенність.

Аналіз – розгляд, розбір, обдумування, дослідження.

Блок – об’єднання.

Взірець – зразок, наочний приклад.

Вилучення – видалення, конфіскація, виведення.

Вимога – домагання, побажання, правила, запит, наполягання.

Винагорода – премія, гонорар, платня, віддяка.

Відносини – зв’язки, стосунки, взаємини.

Дефіцит – брак, нестача, відсутність.

Забезпечення – постачання, гарантія, надання, створення.

Коментар – пояснення, роз’яснення, тлумачення.

Нарада – засідання, консиліум, збір, обмін думками.

Облік – обчислення, обрахування.

Підстава – причина, привід, мотив, резон.

Плата – винагорода, гонорар, платня, платіж, сплата, розплата, фрахт.

Рахунок – результат, підсумок, доцільність, вигода, квитанція, кошт.

 

Пароніми – слова близькі за звучанням, але різні за значенням.

 

Види паронімів:

- різнокореневі: дистанція – інстанція, тафта( тканина ) – тахта (диван), волюта

(архітектурний мотив у формі спіралеподібного завитка з кружечком у центрі) – валюта ( грошова одиниця ),;

- спільнокореневі: увага – уважність, людський– людяний, відпуск – відпустка, люстр (тонкий прозорий пігмент, у складі якого є срібло, мідь тощо) – люстра.

Більшість спільнокореневих паронімів близькі за походженням і , отже, виявляють певний змістовий зв’язок, як-от: рятівник (той, що врятував когось), рятувальник (той, що професійно займається рятуванням).

 

Виділяють пароніми, що об’єднані

  • антонімічними зв’язками, н-д: адресат (той, кому пишуть) – адресант (той, хто пише), аверс (лицьовий бік медалі) – реверс (зворотний бік медалі), еміграція (виїзд) - імміграція (в’їзд), персона грата (бажана персона)– персона нон грата (небажана персона)
  • синонімічними, н-д: важкий –тяжкий, запитання – питання, напрямок - напрям.

Приклади вживання паронімів у діловому мовленні:

 

Дільниця– це адміністративно самостійний об’єкт або виробничий вузол на будівництві, шахті, а також виборча дільниця. Ділянка– частина поверхні, площі: садова ділянка, дослідна ділянка.
Адрес– письмове привітання на честь ювілею тощо: вітальний адрес. Адреса– напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі: моя адреса: вул. Стуса, 1
Тактовний– той, що володіє почуттям міри, такту: тактовна людина. Тактичнийутворений від іменника тактикау значенні “сукупність прийомів, методів або способів, що використовуються в політиці, спорті, для досягнення мети або на війні для проведення певної бойової операції”: тактичні міркування, тактичні прийоми.
Гарнітур– комплект однотипних предметів – меблів, білизни тощо Гарнітура– комплект шрифтів , однакових за малюнком, але різним за кеглем і накресленням
Девіз – вислів, формулювання Девіза– вексель, чек
Вольт– одиниця виміру напруги електричного струму Вольта– тканина
Кар’єр– місце відкритого добування копалин Кар’єра – просування в якій-небудь діяльності
Меліс– сорту цукру-піску Меліса- рослина

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.