Здавалка
Главная | Обратная связь

Написання прислівниківРазомпишуться:

1. Прислівники, утворені від іменника, прикметника, числівника, займенника, прислівника у поєднанні з прийменником: ввечері, востаннє, втроє, внічию.

2. Прислівники, утворені від кількох основ: мимоволі, насамперед.

3. Прислівники, утворені сполученням часток аби, ані, де, чи, що, якіз будь-якою частиною мови: аніскілечки, деколи, чимало.

 

Окремопишуться:

1. Прислівники, утворені від іменника з прийменниками без, в, до, з, на, під, по: без упину, в нагороду, до вподоби.

2. Прислівники, у яких повторюються основи, розділені прийменниками: раз у раз, з року в рік.

3. Прислівники, утворенні поєднанням іменника в називному відмінку з іменником в орудному відмінку: кінець кінцем, одним одна.

Через дефіспишуться:

1. Прислівники, у яких повторюються основи (синонімічні та антонімічні прислівники): ледве-ледве, зроду-звіку.

2. Прислівники, у яких повторювані основи розділені прийменниками, що перейшли у префікси, та частками: всього-на-всього.

3. Прислівники, утворені від прикметників і займенників за допомогою префікса по- і суфіксів –и-, -ому-: по-нашому, по-київськи.

4. Прислівники, утворені з префікса по- і порядкового числівника на –е: по-перше.

5. Прислівники: по-латині, на-гора, десь-колись, десь-інколи, геть-чисто.

Питання 2. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку.

 

Іменники ІІ відміни, що у Р.в. мають закінчення -а(-я):

1. Назви істот, уособлених предметів, явищ: бухгалтера, лікаря, Мороза, лиса.

2. Назви міст, населених пунктів: Чернігова, Львова.

3. Географічні назви з наголошеним закінченням або з суфіксами –ов, -ев(-єв), -ин(-їн): Дніпра, Тетерева, Пирятина.

4. Назви мір, днів, місяців: сантиметра, вівторка, березня.

5. Назви чітко окреслених предметів, зокрема будівель та їх частин: олівця, мотора ( але: вокзалу, даху ).

6. Українські за походженням суфіксальні слова-терміни: чисельника, відмінка.

7. Усі іменники середнього роду: знання, моря.

 

Іменники ІІ відміни, що у Р.в. мають закінчення -у(-ю):

1. Назви речовин, матеріалу: піску, ситцю.

2. Збірні поняття, назви установ, абстрактні поняття: колективу, коледжу, процесу.

3. Назви явищ природи: граду, грому, холоду.

4. Односкладові іменники: боргу, року.

5. Географічні назви, у яких наголос не падає на закінчення: Кавказу, Криму.

6. Більшість префіксальних іменників (крім назв істот): вибору, податку, доходу.

7. Назви почуттів, процесів, станів, властивостей, ознак, загальних і абстрактних понять: гніву, методу, процесу, сорту, кредиту.

8. Назви ігор і танців: баскетболу, вальсу (але:гопака, козака).

 

Примітка: Деякі іменники чоловічого роду в Р.в. однини можуть мати паралельні закінчення –а(-я), -у(-ю). Це залежить від значення слова і наголосу:

папера(документа)– паперу (матеріалу).

Питання 3. Правопис прізвищ, імен, по батокові в українській мові.

 

1. У документах вживається не розмовно-побутова форма імені, а тільки офіційна (не Тоня, а Антоніна) .

2. У ділових паперах (листах, анкетах, автобіографіях, довідках) ім’я і по батькові ставиться після прізвища, а в особистих листах, виступах – перед прізвищем.

3. Чоловічі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса –ович(без будь-яких змін): Михайло - Михайлович, Юрій – Юрійович, Анатоль – Анатольович, Анатолій – Анатолійович.

Кілька чоловічих імен по батькові творяться за допомогою суфікса –ич: Лука –Лукич (Лукович) Сава – Савич (Савович), Кузьма – Кузьмич (Кузьмович), Хома – Хомич (Хомович), Яків – Якович, Ілля – Ілліч.

Як виняток, в імені Григорій при творенні імені по батькові відпадає ій- Григорович, а до основи імені Микола додається -ай- - Миколайович (рідко Миколович).

4. Жіночі імена по батькові творяться додаванням до основ власних імен суфікса –івн(а): Михайло – Михайлівна, Юрій – Юріївна (Юрій + івна), Анатоль – Анатолівна, Анатолій – Анатоліївна.

З відхиленням від цього правила творяться дише такі імена по батькові: Яків – Яківна (випадає одне ів), Григорій – Григорівна, Микола – Миколаївна (і рідко Миколівна).

4. Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники ІІ відміни мішаної групи, жіночі імена по батькові відмінюються як іменники І відміни твердої групи.

 

Н. Р. Д. З. О. М. К.. Ніна Іванівна Ніни Іванівни Ніні Іванівні Ніну Іванівну Ніною Іванівною Ніні Іванівні Ніно Іванівно Микола Петрович МиколиПетровича Миколі Петровичу Миколу Петровича Миколою Петровичем Миколі Петровичу Миколо Петровичу

 

5. У родовому відмінку жіночі імена по батькові мають закінчення –івн(и), -ївн(и), а в давальному –івн(і), -ївн(і): Петрівни – Петрівні.

6. Кінцеві приголосні г, к, х у іменах та прізвища х змінюються на з, ц, с :Ольга – Ользі, Одарка – Одарці, Муха –Мусі.:

7. Українські прізвища дуже різноманітні за джерелами виникнення і граматичною будовою.

Прізвища належать до іменників, але за походженням їх ділять на дві групи:

- Прізвища прикметникового типу: Луговий (Лугова), Явориницький (Яворницька), Молод, Бажан, Андрухів, Дячишин, Степанів, Волошин, Грузин.

- Прізвища іменникового типу: Доля, Лисак, Безпалько, Рудь, Легкоступ, Добридень Масоха, Іванець, Гайдученя, Дериземля, Заволока.

8. Жіночі прізвища на прилолосний та на –о не відмінюються, а чоловічі відмінюються: Марії Голубенко – Олега Голубенка.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.