Здавалка
Главная | Обратная связь

Формули для визначення основних параметрів двигуна 

5.1. Показання вагового механізму гальма:

(6.1)

де Р – показання вагового механізму гальма випробувального стенда, (кг).

 

5.2. Ефективна потужність:

(6.2)

де n – частота обертання колінчастого валу двигуна (об/хв).

 

5.3. Крутний момент:

(6.3)

 

5.4. Година витрата палива:

(6.4)

де ∆Gт – маса палива, що витрачена за час виміру, г;

τт – час виміру ∆Gт витрати палива, с.

 

5.5. Питома витрата палива:

(6.5)

 

5.6. Об'ємна витрата повітря:

(6.6)

де ∆Vв – об'єм повітря, що споживає двигун за час виміру, м3;

τв – час виміру витрати ∆Vв повітря, с.

 

5.7. Густина повітря:

(6.7)

де Ро, То – відповідно тиск (Па) і температура (К) навколишнього середовища;

Rв – газова стала повітря (Rв = 287 Дж/кг∙К).

Примітка. Якщо тиск навколишнього середовища В0 вимірюється у мм. рт. ст, то:

 

5.8. Вагова витрата повітря:

(6.8)

 

Коефіцієнт надлишку повітря

(6.9)

де L0 – теоретична (стехіометрична) кількість повітря, яка необхідна для згоряння 1 кг палива (для дизельного палива L0 = 14,35).

 

Звіт по темі

 

Об’єкт досліджень

Короткі технічні характеристики двигуна, що випробовується записуються в табл. 6.1.

 

Таблиця 6.1 Технічні дані двигуна

Параметр Розмірність Значення
Дизельний двигун    
Засіб, який обладнується цим двигуном    
Випробувальний стенд типу    
Кількість циліндрів    
Діаметр циліндра мм  
Хід поршня мм  
Літраж двигуна м3 (л)  
Ступінь стиску    
Номінальна потужність кВт  
Номінальна частота обертання колінчатого валу об/хв  
Номінальна питома витрата палива кг/кВт∙год  
Паливний насос високого тиску    
Регулятор    

 

Результати випробування двигуна на 2х видах палива

 

За даними випробування розраховують та заносять до табл. 6.2. такі параметри: ефективну потужність двигуна Nе, кВт; крутний момент Мкр, кН∙м; годинну витрату палива Gт, кг/год; питому витрату палива gе, кг/кВт∙год; об’ємну витрату повітря Vв, м3/год; масову витрату повітря Gв, кг/год. Всі дані розховують для відповідного типу палива.

Таблиця 6.2. Результати випробування двигуна

В0 =_______ мм.рт.ст.; Т0 =_____ К; ρв = _________ кг/ м3

Дані випробувань Розрахункові значення параметрів
Р, кг n, об/хв ∆Gт, г τт, с Nе, кВт Мкр, кН∙м Gт, кг/год gе, кг/кВт∙г
Паливо 1 _______________________
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Паливо 2 _______________________
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

За розрахованими даними табл. 6.2. будуємо графічне відображення (на рис. 6.1) регуляторної характеристики двигуна , , , .

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

Рис. 6.1. Регуляторна характеристика двигуна для 2х видів палива©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.