Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема № 2.2. Основи культури української мовиВисоку культуру мовлення фахівця визначає: *досконале володіння літературною мовою та її нормами правильна дикція та інтонація знання орфоепічних норм знання етикетних формул
Культура мови забезпечує: багатство мови *стабільність і рівновагу мови варіативність мови чіткість і змістовність мови
Багатство мовлення передбачає: *послуговування найрізноманітнішими мовними засобами висловлення думки у межах відповідного стилю глибину знань та ерудиції особистості розкриття власного ставлення до предмета мовлення інтереси, стан, настрій адресата
Слово «етикет» походить з: німецької мови латинської мови *французької мови іспанської мови
Мовленнєвий етикет – це: оволодіння мовними знаннями, їх мовленнєва культура усталені мовні формули звертань і вітань, які прийнято вживати під час спілкування з людьми, та правила їх поведінки багатий інформаційний запас слів і бажання його розширювати *володіння основами національної мови відповідно до комунікативного задуму
Основною рисою мовленнєвого етикету є: звичайна тональність, щирість, відвертість, доброзичливість, щедрість духовність, щедрість, гостинність, доброзичливість доброзичливість, порядність, особистість *ввічливість, щирість, порядність, тактовність
Слова або жести, звернені до кого-небудь під час зустрічі на знак прихильного ставлення – це… побажання *вітання звертання подяка
Головними комунікативними ознаками культури мови є: нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність простота, доладність, доречність, доцільність, поліфункціональність, образність *змістовність, правильність, послідовність, багатство, точність, доречність, виразність емоційність, експресивність, індивідуалізованість, виразність, простота, доступність
Культура усного і писемного мовлення полягає в тому, щоб... досконало знати мовні норми *послідовно дотримуватись мовних норм вивчати мовні норми використовувати мовні варіанти
До поняття мовної особистості входять: соціальномовні символи етикетного рівня (подання руки, поклон тощо) *оволодіння мовними знаннями, мовленнєва культура вміння слухати, жестикуляція, міміка, інтонація, вихованість багатий інформаційний запас і бажання його розширити
Мовлення – це: виступ з промовою перед аудиторією *конкретне використання мови, процес здійснення мовної діяльності спілкування двох співрозмовників з використанням художніх прийомів система мовних знаків фіксації людської думки
Мовленнєва діяльність – це: єдність спілкування та узагальнення; є засобом, що створює діяльність відображення психологічного стану мовця *конкретно застосована мова, засоби спілкування у їх реалізації діяльність мовця, який застосовує мову для взаємодії з іншими членами даного мовного колективу
Яка словесна формула знайомства без посередника є порушенням мовної норми? Давайте знайомитись! Дозвольте відрекомендуватися! *Пробачте, а Ви хто (будете)? усі відповіді не правильні
Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою: я рахую, що цю книжку варто придбати *я вважаю, що цю книжку варто придбати я пропоную вам придбати цю книжку я наполягаю, щоб ви придбали книжку
Висловлюють подяку по-українськи так: Дякую Вас за статтю-відповідь *Щиро дякую Вам Дозвольте подякувати Вас за добре слово Усі варіанти нормативні
У якому рядку є неукраїнська конструкція? брати до уваги, жити дружно, сучасний інтер’єр, чемно поводитись *брати за серце, жити мрією, сучасна політика, гідно жити, поточний ремонт взяти за душу, жити душа в душу, сучасні діти, триматися незалежно, приймати гостей взяти до відома, жити вдома, сучасний стан, почуватися безпорадним, приймати участь
Як називаються праці з українського мово- і літературознавства? українознавство народознавство *україністика україніка
У котрому рядку немає кальки з російської мови? надрукований звіт, даже дивно, остаточне рішення, по просьбі громадян, посвідка про відрядження впровадження товару, спільні зусилля, витрачати кошти, неділю тому назад, думки співпадають громадянська відповідальність, слідуюче питання, враховуючи ситуацію, пропуск на завод, взнала розклад *брати участь, нагромадження знань, дається взнаки, нагадувати про зустріч, ринкова вартість
Стисла характеристика предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних учених, діячів культури, різних понять, що позначається тими чи іншими словами подається у: лінгвістичних словниках *енциклопедичних словниках історичних словниках термінологічних словниках
У яких словниках подається нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису? лінгвістичних словниках енциклопедичних словниках *орфографічних словниках термінологічних словниках
Які словники подають пояснення слів, запозичених з інших мов? лінгвістичних словниках енциклопедичних словниках історичних словниках *словники іншомовного походження
Словники, які подають стійкі сполучення слів *фразеологічні словниках енциклопедичних словниках орфографічних словниках термінологічних словниках

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.