Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема № 2.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванніНауковий стиль реалізується в таких жанрах: дискусія, виступ, кодекс, доповідь *дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник виступ на науковій конференції, доручення, протокол, рецензія памфлет, фейлетон, есе, нарис
Офіційно-діловий стиль має такі підстилі: виступ, репортаж, нарис власне-науковий, науково-навчальний, науково-популярний *законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський белетристичний, науково-популярний, дипломатичний
Основне призначення офіційно-ділового стилю: відстоювання і пропагування суспільно-політичних ідей, формування відповідної громадської думки систематизація знань, повідомлення про результати наукових досліджень *регулювання офіційних стосунків, спілкування в державно-правовій і суспільно-виробничій сферах немає правильної відповіді
Текст – це: *писемний, друкований або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об’єднаних смисловим і формально-граматичним зв’язками, спільною тематикою основна синтаксична одиниця, що позначає ситуацію, вказує на відношення повідомлюваного до дійсності мінімальна синтаксична одиниця, що виконує у реченні формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції немає правильної відповіді
Основними ознаками тексту є: темпоральність, інтонаційність, експресивність, концептуальність зв’язність, діалогічність, цілісність, підпорядкованість *цілісність, інформативність, членованість, зв’язність інтонаційність, експресивність, цілісність, підпорядкованість
Компоненти тексту поєднуються такими видами зв’язку: безсполучниковим, сурядним, підрядним *контактним, дистантним, ланцюговим, паралельним зчепленням, узгодженням, керуванням, приляганням узгодження, керування, ланцюговим, паралельним
За способом репрезентації тексти переділяються на: *письмові, усні, друковані політичні, спортивні, юридичні протоколи, накази, дисертації на паперових та електронних носіях
Висловити власний погляд можна, скориставшись такими фразами: Я рахую; як на мене; наскільки я розумію На моє переконання; мушу зауважити; я глибоко переконаний, що ... *Ви справді так вважаєте; мені хотілося б вірити, однак; мені здається, що… Я думаю, що…; вважаю за необхідне висловитися; я так не думаю
У якому рядку допущено стилістичну помилку? Нехай увійде слідуючий студент, бо цьому треба ще трохи поготовитись Сучасний момент надто складний і непрогнозований *Струмінь води, що витікає з крана, через годину міг би перетворитися на річку Усе ж надали перевагу першому варіанту
Який рядок містить стилістичну помилку? Повітря було запашне від гірських трав Нині вже розроблено ефективний метод Наш клас був дружній, роботящий *У працелюбного життя завжди буде змістовне й повноцінне
У якому стилі мовні штампи є стилістичним засобом, а не помилкою? у науковому *у діловому в інформаційному у розмовному
Який стиль вважають необразним? *науково-популярний художній публіцистичний розмовний
Яке речення написане без стилістичної помилки? Я відстав у навчанні завдяки тривалій хворобі *Незважаючи на негоду, ми продовжили свою подорож Чи ти приїдеш і на слідуючу суботу? На тій неділі у нас буде контрольна робота з математики
У якому рядку всі словосполучення семантично і стилістично правильні? *житель України – мешканець будинку, відважний мій рятівник – рятувальник на озері, ціла доба – круглий сирота відчинити вікно – відкрити банку, перевернути стілець – перевернути сторінку, білет на літак – екзаменаційний білет музикальна школа – музикальна пам’ять, пам’ятка архітектури – пам’ятка першокурсникові, виборча компанія – весела компанія фотографуватися в анфас, моя автобіографія, нова директива, розповідай дальше
У котрому реченні допущено стилістичну помилку? *Тут молодий журналіст очолює відділ культури Сьогодні політ людини в небесні далі став реальністю Подбаймо, щоб ця грізна зброя не потрапила до рук ворога Вони теж взяли участь в урочистому засіданні ради
У якому реченні є стилістична помилка? це мій давній друг я мешкаю в новому будинку пробачте, я ненароком зачепила Вас *я вибачаюсь, що не прийшла вчасно
Який із рядків не містить жодного скалькованого слова? радіосітка, сиворотка, солодкоїжка, подружжя, гальма ракетоносець, синяк, співшукач, супруги, торжества розбавлення, самоучитель, слюна, спостерігач, дивак *розбалансування, розбрат, гасло, комора, скнара
Стильовий різновид української мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства: художній стиль *конфесійний стиль епістолярний стиль публіцистичний стиль
Стиль приватного листування – це: художній стиль конфесійний стиль *епістолярний стиль публіцистичний стиль
Скільки стилів в українській літературній мові? *7

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.