Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема № 2.4. Спілкування як інструмент професійної діяльностіСпілкування – це: *один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності усі відповіді правильні
Що таке техніка спілкування? сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної вза­ємодії *сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації використання вербальних і невербальних засобів комунікації
Спілкування, що пов’язане з організацією виробництва, виконанням службових та посадових обов’язків, укладанням договорів, оформленням документів – це: офіційне індивідуальне *ділове діалогічне
Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною має таку послідовність: *вітання, вибачення, прохання, подяка, прощання вітання, знайомство, прохання, вибачення, прощання вітання, комплімент, прохання, подяка, прощання вітання, комплімент, прохання, подяка, вибачення, прощання
Щоб бути приємним співрозмовником, треба: якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути тактовним *вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватись правил спілкування вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним
якомога більше жестикулювати, посміхатись Що потрібно робити, щоб розповідь була цікавою: *підібрати цікаву тему розмови, розповідь має бути стислою й зрозумі­лою, залучити слухачів до дискусії дібрати цікаву тему розмови, цікавитись людьми, які присутні, усміхатися залучити слухачів до дискусії, наводити захопливі факти, вітатися пер­шим
підтверджувати свої слова цитатами Бесіда – це: спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень *розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації
Щоб досягти успіху під час бесіди, треба: ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко *ретельно готуватися до неї, бути тактовним, ураховувати погляди спів­розмовника ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати ретельно готуватися до неї, говорити швидко
Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно: говорити надто голосно говорити тихо *пристосовувати свій голос до обстановки, де відбувається спілкування багато жестикулювати
Стандартна черговість фраз у зверненні до незнайомої людини може мати таку послідовність: Щиро вдячний за ...; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати ... Вибачаюсь, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка...; До побачення! *Добрий день! Будьте ласкаві, скажіть ...; Щиро дякую Вам До побачення!; Перепрошую!; Привіт!; Хай щастить!
Згоду з думкою, твердженням співрозмовника висловлюють так: Чи не спробувати Вам; Може б, Вам Ви праві; І я такої ж думки *Поза всяким сумнівом; Ви маєте рацію Можливо, ви маєте рацію
Складний процес, в основі якого лежить обмін думками з метою інформування: *спілкування мовлення говоріння читання
За метою розрізняють: вербальне і невербальне спілкування усне і писемне спілкування групове і масове спілкування *ділове і розважальне спілкування
Система немовних знаків, що слугують засобами для обміну інформацією між людьми: *невербальні засоби спілкування вербальні засоби спілкування комбіновані засоби спілкування нормативні засоби спілкування
Експресивні рухи м’язів обличчя, що виражають психічний стан людини в певний момент часу – це: жестикуляція *міміка самовираження інтонування
Що таке телефонна розмова? розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, ви­рішення важливих проблем *різновид усного мовлення, що характеризується специфічними озна­ками, зумовленими екстрамовними причинами одна з найпоширеніших форм публічного виступу розмова двох осіб на відстані
Якщо телефонуєте Ви, то: насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди насамперед запитайте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмов­ника *насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім’я та по батькові насамперед попросіть вибачення
Якщо телефонують Вам, то: запитайте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмовника привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім’я, по батькові *зніміть слухавку, привітайтеся і назвіть організацію, яку Ви представляєте зніміть слухавку, привітайтеся, запитайте прізвище свого співрозмовника
Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні: покласти слухавку й ще раз зателефонувати з’ясувати причину своєї невдачі *перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину немає правильної відповіді
Визначте рядок, в якому наведено правильні форми вітання і прощання: Доброго ранку! Спокійної ночі! До побачення! Доброго вечора! *Добрий день! На добраніч! Моє шанування! Хай Вам щастить!; До зустрічі! Здрастуйте! Папа! Доброї ночі! До зустрічі! Здрастуйте! Чао! Доброї ночі!

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.