Здавалка
Главная | Обратная связь

Цілі і завдання фінансового менеджменту в управлінні фінансами в організації фінансове управління Катеринопільської районної державної адміністрації (РДА)Цілі фінансового менеджменту в управлінні організації визначають по-різному. Зазвичай вважають, що управління фінансами організації здійснюється виходячи з інтересів її власників та вищого управлінського персоналу.
Основні цілі - це досягнення максимальних темпів зростання ціни підприємства або максимізація величини його ціни, досягнення яких забезпечується шляхом нарощування капіталізованої вартості підприємства. Для досягнення цих цілей при управлінні фінансами приймаються рішення по трьох напрямках взаємодії підприємства з фінансовими ринками:
1) інвестиційна політика;
2) управління джерелами коштів;
3) дивідендна політика.
Зміст фінансового менеджменту. У відповідності з цілями і завданнями фінансовий менеджмент як наука і практична діяльність включає такі основні розділи.
1. Загальні розділи: фінансова діяльність підприємства в контексті зовнішнього середовища; фінансові та комерційні розрахунки; фінансові інструменти; ризик і його оцінка.
2. Загальний фінансовий аналіз і планування: оцінка фінансового стану підприємства; поточне і перспективне планування фінансово-господарської діяльності; поточне управління фінансами підприємства.
3. Управління активами підприємства: інвестиційними проектами; інвестиційним портфелем; оборотними активами.
4. Управління джерелами коштів: власним капіталом; позиковим капіталом; визначення ціни і структури капіталу.
5. Структура капіталу і дивідендна політика.
6. Управління фінансовими інвестиціями: оцінка; положення підприємства на ринку капіталу; управління портфельними інвестиціями.
7. Спеціальні розділи: управління фінансами підприємства в разі зміни його організаційно-правової форми; управління фінансами в умовах інфляції; управління фінансами некомерційних організацій; управління фінансами в умовах банкрутства; міжнародні аспекти.
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту ґрунтується на даних про показники, що характеризують фінансові ринки, на даних бухгалтерського обліку та звітності, на результатах їх узагальнення за галузями, а також опосередковано на всьому комплексі даних про стан внутрішнього і зовнішнього середовища організації.

Цілі і завдання фінансового менеджменту ми розглянемо на прикладі функціонування фінансового управління Катеринопільської районної державної адміністрації (Додаток А).

Структура фінансового управління на даний час має такий вигляд:

1.Начальник

2.Головний спеціаліст

3.Провідний спеціаліст

4. Водій легкового автомобіля

5. Бюджетний відділ

- заступник начальника-начальник відділу

- головний економіст

- головний економіст

- провідний економіст

6. Відділ доходів та економічного аналізу

- начальник відділу

- головний економіст

- головний економіст

7. Відділ бухгалтерського обліку та звітності

- начальник відділу-головний бухгалтер

- головний економіст

- головний економіст

 

Завдання і функції бюджетного відділу

1. Відділ приймає участь у підготовці та розробці:

- проектів рішень районної ради про районний бюджет на відповідні роки та проектів рішень про внесення змін до районного бюджету;

- проектів розпоряджень райдержадміністрації про виконання місцевих бюджетів та районного бюджету за відповідні періоди, виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

- організовує і приймає участь у внесенні змін до показників бюджету, розрахунків міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом і бюджетами сіл, селищ і міст.

2. Реалізує державну фінансову і бюджетну політику на території району.

3. Готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення.

4. Розробляє пропозиції по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

5. Забезпечує дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.