Здавалка
Главная | Обратная связь

Які умови і порядок розірвання трудового договору за п.7 ст.40 КЗпП України?Чи порушили законодавство адміністрація і профспілковий комітет АТП?

Якщо ви вважаєте, що адміністрація незаконно звільнила Петрусенка - складіть від його імені позовну заяву (ст.119 ЦПК України); якщо дії адміністрації правомірні – заперечення на позовну заяву Петрусенка (ст.128 ЦПК України).

Нормативний матеріал:

КЗпП України, глава Ш, ХУ;

ЦПК України;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92р. №9(із змінами на 25.05.98р.). – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(у 2-х т.). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000. – С.194-209.

Правові позиціїї Верховного Суду України застосування судами цивільного і цивіль-ного процесуального законодавства. ТРУДОВЕ ПРАВО (За заг. Ред. П.І.Шевчука). – К.: Ін Юре, 2002. – С.127-182.

 

ВАРІАНТ 10.

Завдання 1. Трудові спори (конфлікти) з яких питань підвідомчі примирним комісіям та який порядок їх розгляду.

 

Завдання 2. Розкрийте особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників, звільнених за п.1 ст.41 КЗпП України.

 

Завдання 3. Розв’яжіть задачу.

Заступник головного бухгалтера МКП «Грунтомаш» Волинський 10 вересня не допустив без поважних причин до перевірки бухгалтерської документації податкового інспектора, про що останній на місці склав акт і передав його керівнику підприємства з вимогою застосування до Волинського дисциплінарного стягнення. Після перевірки цих обставин 15 жовтня Волинський був звільнений за п.1 ст.41 КЗпП України.

В позовній заяві про поновлення на роботі Волинський вказав, що його не мали право звільняти з цих підстав – він не керівник. Крім того, профспілка заперечувала його звільненню.

Які умови і порядок розірвання трудового договору за п.1 ст.41 КЗпП України?

Чи є порушення законодавства з боку адміністрації?

Якщо ви вважаєте, що адміністрація незаконно звільнила Волинського - складіть від його імені позовну заяву (ст.119 ЦПК України); якщо дії адміністрації правомірні – заперечення на позовну заяву Волинського (ст.128 ЦПК України).

 

Нормативний матеріал:

КЗпП України, глава Ш, ХУ;

ЦПК України;

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03. 1998р.// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №34. – Ст.227;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92р. №9(із змінами на 25.05.98р.). – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(у 2-х т.). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000. – С.194-209.

Правові позиціїї Верховного Суду України застосування судами цивільного і цивіль-ного процесуального законодавства. ТРУДОВЕ ПРАВО (За заг. Ред. П.І.Шевчука). – К.: Ін Юре, 2002. – С.127-182.

 

 

ВАРІАНТ 11.

Завдання 1. Які трудові спори (конфлікти) підвідомчі трудовому арбітражу і який порядок їх розгляду?

 

Завдання 2. Розкрийте особливості розгляду трудових конфліктів про поновлення на роботі працівників, звільнених за п.2 ст.41 КЗпП України.

 

Завдання 3. Розв’яжіть задачу.

Михайленко пред’явив позов до Житомирського районного універмагу про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

В заяві він зазначив, що працював у відповідача з 1999 року експедитором. 10 вересня 2012 року у нього сталася недостача 40 пляшок шампанського на суму 225 грн., яку він відшкодував. За це йому 10 жовтня оголосили догану, а 15 жовтня звільнили у зв’язку з втратою довіри за п.2 ст.41 КЗпП.

Михайленко вважає дії адміністрації неправомірними тому, що до нього за одне порушення (недостача шампанського) застосували два дисциплінарних стягнення – оголосили догану (наказ №89/к від 10.10.02р.) і звільнили за п.2 ст.41 КЗпП (наказ №94/к від 15.10.02р.)., при цьому його звільнили з порушенням вимог ст.148 КЗпП.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.