Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ№№ п/п Назва теми Кількість годин (д/з)
  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Змістовний модуль 1. Теоретичні засади порядку вирішення трудових спорів.  
1. Поняття, види та причини виникнення трудових спорів. 2/0
2. Порядок вирішення трудових спорів комісіями по трудовим спорам (КТС) підприємства, установи, організації 2/0
    ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Змістовний модуль П. Особливості розгляду окремих категорій трудових спорів  
Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів з питань укладання, зміни та припинення трудового договору (контракту)   4/2
4. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів з питань застосування законодавства про робочий час і час відпочинку 2/0
5. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про оплату праці 2/0
6. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про матеріальну відповідальність сторін трудового договору (контракту) 2/0
7. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 2/0
  РАЗОМ:   16/2

САМОСТІЙНА РОБОТА

 

№№ п/п Назва теми Кількість годин
1. Історія виникнення і розвитку трудових спорів в Україні та їх правове регулювання.
2. Загальна характеристика законодавства, якет регулює порядок вирішення трудових спорів в Україні
3. Міжнародно-правові акти щодо стандартів трудових прав
4. Основні принципи вирішення трудових спорів
5. Порядок вирішення трудових спорів у проекті Трудового кодекса України у порівнянні з КЗпП України.
6. Досвід розгляду трудових спорів в зарубіжних країнах
7. Підвідомчисть і підсудність трудових спорів суду. Строки звернення до суду та строки вирішенням трудового спору у суді.
8. Компетенція суду при вирішенні трудових спорів. Особливості виконання рішень по трудовим спорам.
9. Особливості розгляду трудових спорів державних службовців, суддів та прокурорських працівників.
10. Захист трудових прав в Європейському суді з прав людини  
11. Розгляд трудових спорів з питань застосування умов і порядку припинення трудового договору з ініціативи роботодавця за винну поведінку працівника у загальному порядку (п.п.11, 2, 3 ст.41 КЗпП України)    
12. Розгляд трудових спорів з питань застосування умов і порядку припинення трудового договору за ініціативою роботодавця з інших підстав (п.п.1, 2, 5 і 6 ст.40 КЗпП України).
13. Розгляд трудових спорів з питань застосування умов і порядку припинення трудового договору з інших підстав, передбачених законодавством (ст.ст.28, 36, 37 і 45 КЗпП України, а також нормами інших законодавчих актів).
14. Особливості розгляду трудових спорів з питань відсторонення від роботи. Спори, що виникають з порушень порядку звільнення працівника.
15. Трудові спори з питань застосування режимів робочого часу та його обліку.
16. Трудові спори з питань застосування перерв протягом робочого дня та надання додаткових відпусток, передбачених законодавством України.
17. Трудові спори щодо оплати праці при відхиленні від звичайних умов роботи та виплати доплат і надбавок до заробітної плати, які передбачені законодавством або встановлені колективним договором.
18. Трудові спори щодо гарантійних і компенсаційних виплат працівникам та щодо обчислення середньої заробітної плати.
19. Трудові спори, які ґрунтуються на договорі про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.
20. Трудові спори щодо відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.
21. Відшкодування роботодавцем моральної шкоди.
22. Правовий статус учасників розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)
  Разом

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські та практичні заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи навчання і контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно. Завершується вивчення дисципліни «Земельне право України» проведенням іспиту.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.