Здавалка
Главная | Обратная связь

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ»

(Денна форма навчання)

НАЗВА ТЕМИ   Види занять, години    
п/п ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Лекції Практ. та семін. СРС Всьо-го  
  ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні засади порядку вирішення трудових спорів          
1. Поняття, види та причини виникнення трудових спорів в Україні.  
2. Загальна характеристика законодавства, яке регулює порядок вирішення трудових спорів. -  
3. Основні принципи вирішення трудових спорів. -  
4. Порядок вирішення трудових спорів комісіями по трудовим спорам (КТС) підприємства, установи, організації.  
5. Процесуальні особливості вирішення трудових спорів у суді. -  
6.   Захист трудових прав в Європейському суді з прав людини.   Всього за змістовим модулем І -  
  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА   ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ П. Особливості розгляду окремих категорій трудових спорів.          
7.     8.     9.   10.     11.     Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів з питань укладання, зміни і припинення трудового договору (контракту). Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів з питань застосування законодавства про робочий час і час відпочинку. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про оплату праці. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про матеріальну відповідальність стрін трудового договору (контракту) Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів     Всього за змістовим модулем П                                                                
    УСЬОГО:  
                   

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ»

(Заочна форма навчання)

НАЗВА ТЕМИ   Види занять, години    
п/п ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Лекції Практ. та семін. СРС Всьо-го  
  ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні засади порядку вирішення трудових спорів.          
1. Поняття, види та причини виникнення трудових спорів в Україні. -  
2. Загальна характеристика законодавства, яке регулює порядок вирішення трудових спорів. - -  
3. Основні принципи вирішення трудових спорів. - -  
4. Порядок вирішення трудових спорів комісіями по трудовим спорам (КТС) підприємства, установи, організації. - -  
5. Процесуальні особливості вирішення трудових спорів у суді. - -  
6.   Захист трудових прав в Європейському суді з прав людини. Всього за змістовим модулем І - - -  
  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА   ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ П. Особливості розгляду окремих категорій трудових спорів.            
7.     8.     9.   10.     11.   Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів з питань укладання, зміни і припинення трудового договору (контракту). Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів з питань застосування законодавства про робочий час і час відпочинку. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про оплату праці. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів про матеріальну відповідальність стрін трудового договору (контракту) Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) Всього за змістовим модулем П                 -     -   -     -                                    
    УСЬОГО:  
                   

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.