Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття земля, земельна ділянка. Їх співвідношенняЗемельне право як галузь права

Земельне право як галузь права. Як галузь земельне право являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільні земельні відносини. У юридичній науці в якості підстав для розмежування норм права за окремим самостійним галузям визнаються наступні критерії: особливий предмет правового регулювання; специфіка методу правового регулювання; кодифіковані джерела правового регулювання та об'єктивна зацікавленість суспільства у виділенні відповідної галузі права в якості самостійної.

У земельному праві застосовується особливе поєднання методів правового регулювання, тобто способів правового впливу на учасників земельних відносин. Однак метод правового регулювання має не основне, а допоміжне значення у виявленні дійсної природи суспільних відносин, оскільки прямо залежить від змісту цих відносин і визначається ним. Специфіка таких способів правового впливу полягає в особливому поєднанні імперативного і диспозитивного методів правового регулювання земельних відносин. Ця специфіка в значній мірі обумовлена ​​публічним характером регулювання відносин з приводу землі.

Ряд принципів земельного права закріплені безпосередньо у ЗкУ. До них належать:а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;б)" забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;в)невтручання держави у здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадянами своїх прав щодо володіння, користування та розпорядження землею;г)забезпечення раціонального використання та охорони земель;ґ) забезпечення гарантій прав на землю;д)пріоритету вимог - екологічної безпеки.

 

Поняття земля, земельна ділянка. Їх співвідношення

Поняття «земля» в залежності від контексту використовується у багатьох розуміннях: (1) як планета, (2) як суходіл, (3) як ґрунти - верхній шар земної поверхні, придатний для життя рослин, (4) як економічна категорія - загальний засіб праці і основний засіб виробництва у сільському господарстві, (5) як територія з угіддями, якою хтось володіє, територія з правовим режимом, тощо. В межах одного розуміння можуть також існувати різні підходи до наповнення поняття «земля» конкретним змістом. Тому розуміння поняття «земля», використане при визначенні предмету земельного права, потребує уточнення.

Поряд із поняттям земля, у земельному законодавстві використовується також поняття «земельна ділянка». Відповідно до ч. 1 ст. 79 ЗКУ «земельна ділянка» - це «частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами».

У науці земельного права та законодавстві панує єдність у тому, що поняття «земельна ділянка» та «земля» співвідносяться як частина та ціле. Земельна ділянка, маючи всі родові ознаки землі, має додаткову видову ознаку - установлені межі.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.