Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридична природа земельного податкуДоцільність справляння податків (в тому числі земельного), а також інших обов’язкових платежів визначається необхідністю виконання ними своїх функцій: фіскальної (залучення коштів до бюджету), стимулюючої (підтримка і стимулювання виробничої діяльності суб’єктів господарювання), соціальної (створення суспільством належних умов для приватного використання, наприклад, земельної ділянки).

Передумови існування земельного податку запропоновано М.П.Кучерявенком, який їх умовно розподіляє також на дві групи: 1) соціально-політичні; 2) правові (юридичні). До соціально-політичних передумов він відносить перехід від натурального господарства до грошового в суспільстві та зародження і формування держави. Юридичними передумовами автор вважає становлення правової системи, що тісно пов’язане із розвитком держави в цілому.

Правова природа земельного податку визначається такими притаманними йому властивостями: 1) він встановлюється тільки на законодавчому рівні і його сплата може здійснюватись лише на підставі закону; 2) сплата земельного податку здійснюється виключно у грошовій формі; 3) суми від його сплати зараховуються до відповідних бюджетів місцевого рівня; 4) він не носить цільового характеру; 5) земельний податок є безвідплатним, обов’язковим платежем; 6) при його сплаті обов’язково відбувається перехід права власності певних податкових сум від первісного власника земельної ділянки до відповідних місцевих бюджетів.

Відповідно до 14.1.72. ст. 14 ПК земельний податок –одна з форм плати за землю, обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (далі - податок для цілей розділу XIII цього Кодексу);

Ознаки земельного податку:

-об”єкти оподаткування- земельна ділянка та земельний пай (ст. 270 ПК) , що суперечить ст. 206 ЗК ( тільки земельна ділянка). Тобто встановлюється подвійне оподаткування : земельний податок слід платити і за земельну ділянку , і за право на земельний пай, об”єктом якого є ця земельна ділянка;

-платники земельного податку- згідно з ст.269 ПК- власники зем ділянок, власники зем паїв, постійні землекористувачі;

-правила обчислення –ст.ст. 272-280 ПК- ставки встановлюються диференційовано щодо різних категорій земель, проте така диференціація не повною мірою співпадає із передбаченим чинним ЗК (ст. 19 ) – поділом земель на категорії. Зокрема, встановлюються окремі ставки для оподаткування земель у межах населених пунктів ( ст. 275, 276 ПК);

-пільги зі сплати земельного податку- передбачені не тільки ПК, а також ЗУ”Про збройні сили У.”, ЗУ”Про держ підтримку масової інформації та соціальний захист журналістів”;

-порядок сплати - нарахування зем податку громадянам проводиться органами ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року платіжне повідомлення про сплату податку;

-юридична відповідальність за несплату земельного податку- фінансова9 адмін-госп санкції), адміністративна, кримінальна, земельно-правова.

Правовий режим орендної плати за земельні ділянки держ та комун власності – характеризується однаковим порядком і строками внесення , а також режимом відповідальності за невнесення із земельним податком . Пільговий режим за орендну плату не допускається!!!!!(Проте норми ЗУ “Про комплексну реконструкцію кварталів ( мікрорайонів ) застарілого житлового фонду” встановлює нижчий податок, ніж це передбачено ПК). Основні положення щодо орендної плати регулюються ЗУ”Про орендну плату”

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.