Здавалка
Главная | Обратная связь

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ1. Охарактеризуйте сутність податків та їх соціально-економічне призначення.

2. Дайте визначення функціям податку.

3. Охарактеризуйте переваги та недоліки прямих і непрямих податків.

4. Перерахуйте джерела сплати податків.

5. Дайте порівняльну характеристику податку на додану вартість з іншими непрямими податками.

6. Які види операцій оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість?

7. Охарактеризуйте порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

8. Дайте порівняльну характеристику акцизного податку з іншими непрямими податками.

9. У чому полягає особливість специфічних акцизів?

10. Охарактеризуйте об’єкт оподаткування акцизним податком.

11. Як визначається сума акцизного податку за вітчизняними та імпортними товарами?

12. Які існують особливості в оподаткуванні алкогольних і тютюнових виробів?

13. Дайте порівняльну характеристику мита з іншими непрямими податками.

14. Які інституції входять в структуру митних органів України?

15. Як визначається митна вартість імпортованих товарів?

16. Які види митних ставок ви знаєте?

17. Які митні режими вам відомі?

18. Назвіть платників податку на прибуток підприємств та його ставки.

19. Як визначається об’єкт оподаткування податком на прибуток?

20. Який зміст та роль амортизації у механізмі оподаткування прибутку підприємств?

21. В якому випадку застосовується нульова ставка податку на прибуток?

22. Дайте характеристику фіскального і соціального значення податку на доходи фізичних осіб.

23. Які доходи платника включаються і які не включаються до загального оподатковуваного доходу?

24. Що таке податкові соціальні пільги?

25. Який порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб?

26. Який зміст податкової знижки і порядок її застосування?

27. Охарактеризуйте порядок оподаткування окремих видів доходів громадян.

28. Охарактеризуйте сутність та роль ресурсного оподаткування.

29. Які ви знаєте форми плати за землю?

30. Назвіть об’єкти оподаткування платою за землю та підстави для її нарахування.

31. У який спосіб нараховується та збір за місця паркування транспортних засобів, хто є платником та строки сплати?

32. Дайте характеристику об’єктам оподаткування акцизним податком, методам нарахування.

33. Охарактеризуйте порядок нарахування і сплати плати за землю.

34. Який порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств?

35. Дайте характеристику порядку нарахування та сплати до бюджету рентної плати.

36. Які ви знаєте особливості застосування спрощеної системи оподаткування?

37. Який обсяг доходу за календарний рік встановлений для кожної з груп платників єдиного податку, та умови застосування спрощеної системи оподаткування?

38. Які ставки єдиного податку передбачені для кожної з груп платників податку ?

39. Охарактеризуйте склад доходів та витрат платників єдиного податку?

40. Назвіть об'єкти оподаткування та ставки для платників 4 групи єдиного податку.

41. Дайте загальну характеристику системі місцевих податків і зборів.

42. Які податки класифікуються як місцеві?

43. Назвіть перелік зборів, які відносяться до системи місцевого оподаткування.

44. Дайте характеристику туристичного збору.

45. Який порядок заповнення та терміни подання Декларації про майновий стан?

46. Хто є платниками податку на нерухоме майно?

47. Який механізм справляння податку на нерухоме майно?

48. Охарактеризуйте платників та порядок обчислення туристичного збору. За якими ставками обчислюється туристичний збір?

49. Охарактеризуйте платників збору за місця для паркування транспортних засобів. Який порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів?

50. За якими ставками обчислюється збір за місця для паркування транспортних засобів?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.