Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні вказівки до вирішення1. Розрахуємо фактурну вартість (ФВ):

 

ФВ = А x 8,54

 

2. Митна вартість (МВ) визначається шляхом зменшення фактурної вартості на вартість транспортування по митній території Україні (п. б ст. 267 МКУ):

МВ = ФВ - ТВ

 

Розрахуємо транспортні витрати (ТВ) по території України:

 

ТВ = В x 8,54 грн.

 

3. База оподаткування митом включає митну вартість, яка складається з фактурної вартості товару, зменшену на суму транспортних витрат.

Мито (М) дорівнює:

 

М = МВ х См,

 

де См - ставка мита (10%).

 

4. До бази оподаткування ПДВ згідно ст. 188.1 ПКУ включається, крім митної вартості, сума мита.

Податок на додану вартість становить (ПДВ):

 

ПДВ = (МВ + М) х 20%,

 

 

Задача 6

Протягом звітного кварталу підприємством здійснено наступні операції:

1. Здійснено амортизаційні відрахування у розрахунку на місяць – Агрн.

2. Сплачено збір за спеціальне використання води в межах ліміту – Б грн.

3. Отримано безповоротну фінансову допомогу – Г грн.

4. Закуплено сировину та матеріали (у т.ч. ПДВ) – Д грн.

5. Реалізовано товари (у т.ч. ПДВ) – Є грн.

6. Здійснено первинну емісію акцій – Ж грн.

7. Виплачено заробітну плату працівникам виробничого цеху – Згрн.

8. Отримано передплату від покупця – І грн.

9. Відвантажено товари на експорт – Л євро.

Розрахувати: оподатковуваний прибуток підприємства, податок на прибуток, який підлягає сплаті за результатами звітного кварталу, та суму чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні підприємства після сплати податку.

До відома: ставка ПДВ – 20%. Офіційний курс гривні до євро на дату складання ВМД - 1065,75 грн. за 100 євро. Залишків товарів на початок та кінець звітного кварталу у підприємства не було. Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою 18%.

 

Методичні вказівки до вирішення

 

Для зручності розв’язання задачі складемо наступну таблицю (табл. 1):

 

Таблиця 1

Доходи та витрати підприємства

 

Господарська операція Операційні доходи Інші доходи Операційні витрати Інші витрати
1) Амортизаційні відрахування у розрахунку на місяць, грн. - - А х 3 -
2) Збір за спеціальне використання води (ліміт), грн. - - - Б
3) Безповоротна фінансова допомога, грн. - Г - -
4) Закуплена сировина та матеріали (у тому числі ПДВ), грн. - - Д / 1,2 -
5) Реалізовані товари (у тому числі ПДВ), грн. Є / 1,2 - - -
6) Первинна емісія акцій, грн. Операція не враховується при визначенні об’єкта оподаткування (п. 136 ПКУ)   - -
7) Заробітна плата працівникам виробничого цеху, грн. - - З -
8) Передплата від покупця, грн. Операція не збільшує доходів підприємства (п. 136.1.1 ПКУ)   - -
9) Відвантажені товари на експорт, грн. Л : 100 х 1065,75 - - -
Разом ОД ІД ОВ ІВ

 

1. Визначимо оподатковуваний прибуток підприємства за результатами звітного кварталу (ОДП):

 

ОДП = (ОД + ІД) – (ОВ – ІВ)

 

2. Визначимо суму податку на прибуток за ставкою 18% (ПП):

 

ПП = Д х 18%

 

3. Визначимо суму чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, після сплати податкових зобов’язань (ЧП):

 

ЧП = Д – ПП

 

Задача 7

У червні 2015 року працівнику було виплачено наступні доходи:

- заробітна плата за червень у розмірі А грн.;

- лікарняні за дні хвороби у травні - Б грн.;

- винагорода за цивільно-правовим договором за виконані у червні роботи у сумі Ггрн.

Розрахувати суми податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, які мають бути утримані з доходів працівника за травень і червень 2015 року.

До відома: заробітна плата працівника у травні склала Д грн.

Мінімальна заробітна плата на 01.01.2015 року встановлена на рівні 12180 грн.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.