Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік нормативно-довідкової літератури для виконання завдань№ п/п Назва підручника, автор, видавництво, рік видання Кількість примірників
На кафедрі У бібліотеці
Основна
Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В. Оподаткування суб’єктів підприємництва. Київ. «Видавництво Ліра-К», 2012 рік. – 422 с. -
В.М. Мельник. Оподаткування підприємницької діяльності. Київ: Кондор, 2003. – 160 с.
В.М.Мельник І.А. Грицаєнко. Оподаткування підприємницької діяльності. Київ: Кондор, 2003. – 160 с. -
Додаткова
Демиденко Л.М. Податкова система: навчальний посібник / Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184 с.
Дикань Л.В. Податкова система. – / Л.В. Дикань, Т.С. Воїнова – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 252 с. -
Иванов Ю.Б. Налогообложение: терминология законодательных и нормативных актов. Словарь-справочник. – Харків: Видавничий дім «Інжек», 2003. – 704 с. -
Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування. – Харків: ХДЕУ, 2003. – 520 с.
Ляшенко Ю.І., Солдатенков О.В. Оподаткування в Україні (практикум): Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 272 с. -
Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: підручник. - К. : Атіка, 2006. — 920c.
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / За ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – Т.1. - 448 с. -
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / За ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – Т.2. - 448 с. -
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст] / За ред. М.Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2010. – Т.3. - 448 с. -
Законодавчо-нормативна база
  Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]: Офіційний сайт НАУ / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.47.0 В електронному вигляді В періодичних виданнях
  Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495%D0%B0-17 В електронному вигляді В періодичних виданнях
  Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість» від 25.01.2011 року № 42 [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0136-11 В електронному вигляді В періодичних виданнях
  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI [Електронний ресурс]: Офіційний сайт НАУ / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=569336 В електронному вигляді В періодичних виданнях
  Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей» від 30.11.2000 року № 2117-III [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2117-14 В електронному вигляді В періодичних виданнях
  Закон України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 року № 2371-III [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2371-14 В електронному вигляді В періодичних виданнях
  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI [Електронний ресурс]: Офіційний сайт НАУ / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=569336 В електронному вигляді В періодичних виданнях
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зі змінами та доповненнями від 06.07.1995 року № 265/95-ВР [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80 В електронному вигляді В періодичних виданнях
Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей» від 30.11.2000 року № 2117-III [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної Ради України / Законодавчі та нормативні документи. – Режим доступу до джерела: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2117-14 В електронному вигляді В періодичних виданнях
В електронному вигляді
Податки та бухгалтерський облік   2011-2012
Вісник НБУ   2011-2012
Вісник податкової служби України   2011-2012
Бухгалтерія   2011-2012
             

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.