Здавалка
Главная | Обратная связь

Місця перебування водоплавних птахівПід водно-болотними угіддями розуміють райони боліт, фенів, торф'яних угідь або водойм - природних

чи штучних, постійних чи тимчасових, стоячих чи проточних, прісних, солонуватих чи солоних,

включаючи морські акваторії, глибина яких під час відливу не перевищує шести метрів, хоча

допускаються відхилення від вимог щодо глибин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1995 р. № 935 «Про заходи щодо охорони

водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення» затверджено Перелік водно-болотних угідь, які

мають міжнародне значення, головним чином, як місця оселень водоплавних птахів. Перелік охоплює

22 угіддя.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1287 (із змінами від 16 червня 2004 р.)

було затверджено Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь

міжнародного значення. Такий статус може бути надано цінним природним комплексам боліт,

заплавних лук і лісів, а також водних об'єктів - природних або штучно створених, постійних чи

тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих чи солоних, у тому числі морським

акваторіям, що знаходяться у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, земель водного

та лісового фонду України.

Статус водно-болотних угідь міжнародного значення може бути надано за чотирма групами критеріїв:

1) за типовістю, рідкісністю або унікальністю; 2) за видами рослин і тварин, які перебувають під

загрозою зникнення в усьому світі; 3) за регулярним перебуванням вод-но-болотних птахів; 4) за

станом іхтіофауни.

Визначення водно-болотних угідь, які можуть бути заявленими для надання їм статусу водно-болотних

угідь міжнародного значення, здійснюється Мінприроди за поданням наукових установ, громадських

організацій, інших заінтересованих підприємств, установ, організацій та громадян.

На всі водно-болотні угіддя міжнародного значення складаються паспорти, ведення яких покладається

на адміністрації установ природно-заповідного фонду, у межах яких знаходяться ці угіддя, а в разі їх

знаходження за межами територій природних заповідників, біосферних заповідників і національних

природних парків - на територіальні органи Мінприроди за погодженням з користувачами (власниками)

земельних ділянок та інших природних ресурсів. Структуру, зміст та порядок заповнення паспорта

визначає Мінприроди.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1287 «Про порядок

надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення» Мінприроди та

його територіальні органи за погодженням з користувачами (власниками) земельних ділянок та інших

природних ресурсів забезпечують установлення спеціальних знаків на межах водно-болотних угідь

міжнародного значення. Ці межі наносяться на плани та карти відповідних земельних ділянок.

Землі водно-болотних угідь міжнародного значення віднесені Земельним кодексом України до земель

іншого природоохоронного призначення (ст. 46). Порядок використання земель іншого

природоохоронного призначення, крім того, встановлюється законами України «Про охорону

навколишнього природного середовища», «Про Загальнодержавну програму формування національної

екологічної мережі України на 2000-2015 роки», Концепцією збереження біологічного різноманіття,

іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами, учасницею яких є

Україна.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.