Здавалка
Главная | Обратная связь

Особливості права власності на лісиПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами
права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника на ліси
здійснюють органи державної влади та органи місцевого
самоврядування в межах, визначених Конституцією України
Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній
власності. Суб'єктами права власності на ліси є держава, територіальні
громади, громадяни та юридичні особи. Стаття 8. Право державної власності на ліси У державній власності перебувають усі ліси України, крім
лісів, що перебувають у комунальній або приватній власності. Право державної власності на ліси набувається і реалізується
державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій
відповідно до закону. Стаття 9. Право комунальної власності на ліси У комунальній власності перебувають ліси в межах населених
пунктів, крім лісів, що перебувають у державній або приватній
власності. У комунальній власності можуть перебувати й інші ліси, набуті
або віднесені до об'єктів комунальної власності в установленому
законом порядку. Право комунальної власності на ліси реалізується
територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними
органи місцевого самоврядування. Стаття 10. Право приватної власності на ліси Ліси в Україні можуть перебувати у приватній власності. Суб'єктами права приватної власності на ліси є громадяни та
юридичні особи України.

Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси Право комунальної власності на ліси набувається при
розмежуванні в установленому законом порядку земель державної і
комунальної власності, а також шляхом передачі земельних ділянок з
державної власності в комунальну та з інших підстав, не
заборонених законом.

Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за
плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських
та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною
площею до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі
успадкування лісів згідно із законом. Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси,
створені ними на набутих у власність у встановленому порядку
земельних ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без
обмеження їх площі. Ліси, створені громадянами та юридичними особами на земельних
ділянках, що належать їм на праві власності, перебувають у
приватній власності цих громадян і юридичних осіб.

Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси Право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб
України виникає з моменту одержання ними документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної
реєстрації. Ліси, отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без
громадянства та іноземними юридичними особами, підлягають
відчуженню протягом одного року. Документом, що посвідчує право приватної власності на ліси, є
державний акт на право власності на землю, виданий на відповідну
земельну ділянку.

Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси Право приватної власності на ліси припиняється в разі
припинення права власності на земельну лісову ділянку у випадках і
в порядку, встановлених законом. Припинення права власності на ліси в разі добровільної
відмови власника від права власності на земельну лісову ділянку на
користь держави або територіальної громади здійснюється за його
заявою до відповідного органу в установленому законом порядку.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.