Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття і види права лісокористуванняСтаття 16. Право користування лісами Право користування лісами здійснюється в порядку постійного
та тимчасового користування лісами. Стаття 17. Постійне користування лісами

У постійне користування ліси на землях державної власності
для ведення лісового господарства без встановлення строку
надаються спеціалізованим державним лісогосподарським
підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та
організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські
підрозділи. У постійне користування ліси на землях комунальної власності
для ведення лісового господарства без встановлення строку
надаються спеціалізованим комунальним лісогосподарським
підприємствам, іншим комунальним підприємствам, установам та
організаціям, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські
підрозділи. Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування,
прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з органами
виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої
влади з питань лісового господарства та з питань охорони
навколишнього природного середовища. Право постійного користування лісами посвідчується державним
актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Стаття 18. Тимчасове користування лісами Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі ліси, що
перебувають у державній, комунальній або приватній власності. Тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим -
терміном від одного до п'ятдесяти років і короткостроковим -
терміном до одного року. Довгострокове тимчасове користування лісами - засноване на
договорі строкове платне використання лісових ділянок, які
виділяються для потреб мисливського господарства,
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт. Довгострокове тимчасове користування лісами державної та
комунальної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок
у постійних користувачів лісами на підставі рішення відповідних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними
користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового
господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами
центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства. Довгострокове тимчасове користування лісами приватної
власності здійснюється без вилучення земельних ділянок шляхом
укладення між власником лісів та тимчасовим лісокористувачем
договору, який підлягає реєстрації в органі виконавчої влади з
питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальних органах центрального органу виконавчої влади з
питань лісового господарства. Короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі
другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та
інших потреб, передбачених цим Кодексом, здійснюється без
вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного
лісокористувача на підставі спеціального дозволу, що видається
власником лісів, постійним лісокористувачем підприємствам,
установам, організаціям, громадянам України, іноземцям та особам
без громадянства, іноземним юридичним особам.

Суб'єктами правовідносин тимчасового користування лісами є: власники лісів або уповноважені ними особи; підприємства, установи, організації, громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. Тимчасовий лісокористувач не має права передавати лісові
ділянки в тимчасове користування іншим особам.

Стаття 22. Припинення права користування лісами Підставами припинення права постійного користування лісами є: 1) припинення права користування земельною лісовою ділянкою у
випадках і порядку, встановлених законом; 2) використання лісових ресурсів способами, які завдають
шкоду навколишньому природному середовищу, не забезпечують
збереження оздоровчих, захисних та інших корисних властивостей
лісів, негативно впливають на їх стан і відтворення; 3) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням. Право тимчасового користування лісами припиняється у
випадках, передбачених статтею 78 цього Кодексу для припинення
права використання лісових ресурсів.

Стаття 23. Лісові сервітути Лісовий сервітут - право на обмежене платне або безоплатне
користування чужою земельною лісовою ділянкою. Громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та
комунальної власності, якщо інше не передбачено законом. Права власників лісів або лісокористувачів можуть бути
обмежені на користь інших заінтересованих осіб на підставі закону,
договорів, заповіту або за рішенням суду. Установлення лісового сервітуту не веде до позбавлення
власника земельної лісової ділянки, щодо якої встановлений лісовий
сервітут, права володіння, користування та розпоряджання нею, а
користувача - володіння, користування. Лісовий сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим
для власника лісів або користувача земельної лісової ділянки, щодо
якої він установлений. Положення Цивільного ( 435-15 ) та Земельного кодексів
України ( 2768-14 ) застосовуються до лісових сервітутів у
частині, що не суперечить вимогам цього Кодексу.


93. Особливості правового регулювання права заготівельного лісокористування

Стаття 70. Заготівля деревини Заготівля деревини здійснюється при використанні лісових
ресурсів у порядку рубок головного користування, що проводяться в
стиглих і перестійних деревостанах. Для заготівлі деревини під час рубок головного користування в
першу чергу призначаються пошкоджені, ті, що усихають, інші
деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і
деревостани, які вийшли з підсочування. Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов,
біологічних особливостей деревних порід та інших особливостей
застосовуються такі системи рубок головного користування:
суцільні, поступові або вибіркові, комбіновані рубки.

Деревина заготовляється також під час здійснення
лісогосподарських заходів, не пов'язаних з використанням лісових
ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення
інших заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою
рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів,
шляхів тощо). Під час проведення заготівлі деревини не дозволяються
вирубування та пошкодження: цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної
книги України; насінників і плюсових дерев. У виняткових випадках вирубування насінників і плюсових дерев
може бути здійснене з дозволу органу виконавчої влади з питань
лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних
органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства, а в межах територій і об'єктів природно-заповідного
фонду - в установленому порядку з дозволу органу виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки Крим, територіальних органів центрального органу
виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища. Вирубування дерев та чагарників, занесених до Червоної книги
України, здійснюється в установленому порядку лише з дозволу
центрального органу виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища. Заготівля деревини в порядку проведення рубок головного
користування, а також інших рубок, пов'язаних із веденням лісового
господарства, проводиться власниками лісів і постійними
лісокористувачами, яким у встановленому порядку надано це право.

У разі здійснення будівельних та інших робіт на лісових
ділянках заготівля деревини проводиться тими громадянами та
юридичними особами, яким надано земельні ділянки для таких цілей,
якщо в рішенні про надання земельної ділянки не передбачено інше.

Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного
користування Лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного
користування є затверджена в установленому порядку розрахункова
лісосіка. Заготівля деревини в порядку рубок головного
користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку,
забороняється.

Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів У лісах без заподіяння їм шкоди може здійснюватися заготівля
другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори,
деревної зелені, деревних соків. Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
може бути передбачено заготівлю інших другорядних лісових
матеріалів. Ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних
лісових матеріалів встановлюється відповідними органами виконавчої
влади за поданням органу виконавчої влади з питань лісового
господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів
центрального органу виконавчої влади з питань лісового
господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 73. Побічні лісові користування До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна,
випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів,
горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової
підстилки, заготівля очерету. Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства
можуть бути передбачені й інші види побічних лісових користувань. Побічні лісові користування повинні здійснюватися без
заподіяння шкоди лісу. Ліміт використання лісових ресурсів при здійсненні побічних
лісових користувань встановлюється органами виконавчої влади
відповідно до цього Кодексу за поданням органу виконавчої влади з
питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальних органів центрального органу виконавчої влади з
питань лісового господарства, погодженим з органом виконавчої
влади з питань охорони навколишнього природного середовища
Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.