Здавалка
Главная | Обратная связь

Правовий режим викл (морськ) економ зон»)Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства за порушення законодавства про

континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону України несуть дисциплінарну,

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавчими

актами України.

Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодувати відповідно до

чинного законодавства України шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства.

Особливістю юридичної відповідальності у цій сфері є те, що згідно зі статтями 22-26 Закону України

«Про виключну (морську) економічну зону» відповідальність за порушення законодавства про

виключну (морську) економічну зону України несуть юридичні особи, а також те, що притягнення

здійснюється посадовими особами спеціально уповноважених на те державних органів в порядку,

визначеному цим же Законом. При цьому розмір штрафів суттєво перевищує штрафи, що накладаються

відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а в багатьох випадках - і

визначений Кримінальним кодексом України.

Так, незаконна розвідка чи розробка природних ресурсів виключної (морської) економічної зони

України, а так само створення штучних островів, будівництво установок і споруд, встановлення навколо

них зон безпеки без дозволу спеціально уповноваженого органу України тягне за собою накладення

штрафу від чотирьохсот сорока до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або конфіскацію засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено порушення. Ті ж дії, якщо вони

вчинені повторно протягом року або призвели до аварії, загибелі суден, втрати майна чи значного

забруднення морського середовища, тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі чотирьохсот до

чотирьох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів і

знарядь, із застосуванням яких вчинено порушення, або без такої.

Незабезпечення установок чи інших споруд, розташованих у виключній (морській) економічній зоні

України, постійними засобами попередження про їх наявність, порушення правил підтримання цих

засобів у належному стані чи порушення правил ліквідації тих споруд, експлуатацію яких остаточно

припинено, тягне за собою накладення штрафу від двохсот сімдесяти до восьмисот вісімдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно протягом року

або призвели до аварії чи загибелі суден, тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі чотирьохсот

до чотирьох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне видобування природних ресурсів у межах виключної (морської) економічної зони України

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот сорока до тисячі чотирьохсот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або конфіскацію засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено

порушення, з безоплатним вилученням незаконно видобутих ресурсів.

Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно протягом року або у великих розмірах, а так само якщо вони

призвели до значного погіршення умов відтворення рибних чи інших живих ресурсів моря, тягнуть за

собою накладення штрафу від тисячі чотирьохсот до шести тисяч шестисот неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян з конфіскацією засобів і знарядь, із застосуванням яких вчинено

порушення, чи без такої, з безоплатним вилученням незаконно видобутих ресурсів.

Незаконне ведення у виключній (морській) економічній зоні України морських наукових досліджень

тягне за собою накладення штрафу від дев'яноста до чотирьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно протягом року або якщо вони

завдали шкоди державним інтересам України, тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі

чотирьохсот до двох тисяч шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незаконне забруднення будь-яким способом морського середовища виключної (морської) економічної

зони України речовинами, шкідливими для здоров'я людей або живих ресурсів моря, чи іншими

відходами, матеріалами і предметами, які можуть завдавати шкоду або створити перешкоди для

правомірної діяльності на морі, а так само інше порушення правил запобігання забрудненню морського

середовища тягне за собою накладення штрафу від шестисот шістдесяти до тисячі чотирьохсот

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи конфіскацію морського, повітряного судна або

споруди, з якої вчинено забруднення. Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно протягом року або завдали

шкоди здоров'ю людей, живим ресурсам моря, зонам відпочинку чи створили серйозні перешкоди для

правомірної діяльності на морі, тягнуть за собою накладення штрафу від тисячі чотирьохсот до шести

тисяч шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією морського, повітряного

судна або споруди, з якої вчинено забруднення, або без такої. Право накладати зазначені штрафи

надано:

-органам Міністерства охорони навколишнього природного середовища в особі державних інспекторів

з охорони навколишнього природного середовища;

-органам рибоохорони в особі начальника відповідного басейнового управління з охорони і відтворення

рибних запасів і регулювання рибальства;

-органам Морської охорони Державної прикордонної служби України в особі командира (начальника)

судна, яким виявлено порушення і проведено затримання порушника.

Право накладати штрафи за обтяжуючих обставин (повторне вчинення правопорушення, особливо

значні негативні наслідки тощо), а також застосовувати конфіскацію надано місцевому суду за місцем

затримання порушника. Рішення про безоплатне вилучення незаконно видобутих ресурсів приймається

органом, уповноваженим накладати штраф за відповідне порушення.

 

Встановленим Законом порядком притягнення до відповідальності передбачено, що відповідною

посадовою особою про вчинення порушення складається акт, який разом з іншими документами, що

стосуються цієї справи, протягом трьох днів з дня затримання порушника направляється органу,

уповноваженому застосовувати санкції. У разі, коли визнано за доцільне застосування конфіскації,

зазначені документи передаються для розгляду до місцевого суду за місцем затримання порушника.

Органи, уповноважені застосовувати санкції, приймають рішення про їх застосування протягом п'яти

днів після надходження документів. Рішення оформлюється постановою відповідного органу або

посадової особи. У випадках, коли порушника затримано у пункті, віддаленому від берегової смуги, і

він добровільно виявив готовність негайно сплатити штраф, накладення і стягнення штрафу може

проводитись безпосередньо на місці порушення.

Судовий розгляд справ про порушення, передбачені цим Законом, провадиться в присутності

представників порушника та органів, які здійснюють охорону виключної (морської) економічної зони

України.

Постанову про накладення штрафу, прийняту відповідними посадовими особами, може бути оскаржено

протягом 10 днів з дня отримання постанови порушником до місцевого суду за місцезнаходженням

відповідної посадової особи.

Постанови про накладення штрафів і застосування конфіскацій, прийняті місцевим судом, може бути

оскаржено протягом 10 днів після їх оголошення до відповідного апеляційного суду.

Сплата накладених штрафів проводиться у валюті, яка перебуває в обігу на території України. Іноземні

юридичні особи сплачують штрафи у вільно конвертованій валюті в перерахунку за курсом

Національного банку України на день порушення. Сплата штрафу проводиться порушником

добровільно протягом одного місяця 3 дня накладення штрафу, а в разі оскарження - протягом місяця з

дня відмови суду в задоволенні скарги.

У разі несплати штрафу у строк, встановлений Законом, він стягується через суд в порядку,

встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, що набрали чинності.

У разі несплати штрафу у встановлений строк іноземною юридичною особою місцевий суд за заявою

відповідного органу, що здійснює охорону виключної (морської) економічної зони, може прийняти

рішення про застосування замість штрафу повної або часткової конфіскації затриманого або взятого як

забезпечення майна чи грошових коштів юридичної особи - порушника.

Конфіскація майна, передбачена цим Законом, здійснюється в порядку, встановленому чинним

законодавством.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.