Здавалка
Главная | Обратная связь

Еталони відповідей до задачі №271. Вагітністі 25-26 тиж. 24 лютого - дата допологової відпустки. 17квітня -термін пологів.

2. Студент демонструє на фантомі зовнішнє акушерське обстеження за допомогою прийомів Леопольда

1. Надати потрібне положення вагітній. Вагітна лежить на твердій кушетці на спині, ноги зігнуті у колінних і кульшових сугло-бах.

2. Положення акушерки. Акушерка (лікар) стає справа від вагітної обличчям до її лиця.

3. Визначення висоти стояння дна матки і частини плоду, що знаходиться в області дна матки (перший прийом Леопольда).

Долоні обох рук акушерка розміщує на дні матки, пальці рук зближує, обережним натисканням вниз визначає рівень стояння дна матки і частину плоду, що знаходиться в області дна матки.

4. Визначення спинки і дрібних частин плоду – (позиції, виду і положення) ІІ прийом Леопольда. Обидві руки з дна матки пере-міщують вниз до рівня пупка і розміщують на бокових поверхнях матки. Пальпацію частин плоду почергово роблять правою і лівою рукою. Ліва рука лежить на одному місці, пальці правої руки повзають по лівій боковій поверхні матки і промацують ча-стину плоду, що там знаходиться. Потім права рука лежить спокійно на стінці матки, а ліва промацує частини плоду, повернуті до правої стінки матки.

5.Визначення передлягання плоду (ІІІ прийом Леопольда). Праву руку досліджуючий кладе на дно матки, а ліву трохи вище ло-бкового симфізу так, щоб великий палець знаходився на одній стороні, а 4 інші – на другій стороні нижнього сегменту матки. Повільними і обережними рухами пальці занурюють всередину і охоплюють передлеглу частину, визначають її форму, консис-тенцію. Потім короткими легкими поштовхами пальців намагаються зсунути передлеглу частину справа наліво і навпаки – для визначення балотування.

6. Положення акушерки під час визначення відношення передлеглої частини до входу в таз (IV прийом Леопольда). Досліджуючий стає справа від вагітної, обличчям до її ніг.

7.Визначення відношення передлеглої частини плоду до входу в малий таз.Витягнутими пальцями обережно проникають всере-дину по направленню у порожнину малого тазу і кінчиками пальців визначають передлеглу частину і висоту її стояння. Якщо наші пальці в глибині тазу зійшлися б, то голівка плоду над входом в малий таз. Якщо пальці розходяться в сторони при пальпації передлеглої частини і намаганні проникнути ними у порожнину малого тазу, то голівка знаходиться у порожнині малого тазу.

Акушерство № 28

Вагітна О., 29р., в ж\к звернулася вперше, дату останніх місячних і перших рухів плода не пам’ятає. Для встановлення терміну вагітності проведене акушерське обстеження, при якому встановлено: дно матки – посередині між пупком і мечеподібним відростком, положення плода поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 140уд/ хв. Висота дна матки - 32см, ОЖ-102см, пупок вагітної випнутий.

1. Ваш попередній діагноз?

2. Ваша тактика.

3. Визначіть орієнтовну масу плода за формулою Жорданіа.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.