Здавалка
Главная | Обратная связь

Закони ідеальних газівХарактеристики ідеального газу:

1. концентрація молекул приблизно

2. середня відстань між молекулами

3. сумарний власний об’єм молекули, що знаходяться в газу складає (даним об’ємом можна знехтувати)

На основі експериментів з такими газами було встановлено ряд закономірностей, які виконувались для ідеальних газів обов’язково, а для реальних газів можуть бути виконані лише при певних умовах (не дуже високих температурах і відносно низькому тиску, постій структурі, малих розмірах і низькій концентрації).

Закон Бойля-Маріотта (1662р.)

При постійній температурі об’єм даної маси газу обернено пропорційний його тиску:

(1)

c – постійна величина, пропорційна кількості молів газу і його абсолютній температурі

Закон Гей-Люссака (1802р.)

Об’єм даної маси газу при постійному тиску змінюється лінійно з температурою:

(2)

, - об’ми газу при температурі T і 0

- термічний коефіцієнт розширення при постійному тиску

Для всіх газів при нормальних умовах:

 

(3)

 

За абсолютною шкалою температур:

(4)

 

Закон Шарля (1787р.)

Тиск даної маси газу при постійному об’мі змінюється лінійно з температурою:

(5)

 

- тиски газу при температурі Т і 0

- термічний коефіцієнт тиску при постійному об’ємі

Для всіх газів при нормальних умовах

За абсолютною шкалою температур:

(6)

Закон Авогадро

Гей-Люссак сформулював закон з’днаних об’ємів для газів: об’єм газів, що реагують або що утворюються у результаті хімічних реакцій, знаходяться у відношеннях невеликих цілих чисел. Авогадро висунув гіпотезу, що в рівних об’ємах різних газів при однаковій температурі і тиску знаходиться однакове число молекул.

Один моль будь-якого газу, який є подібним до ідеального газу при однаковій температурі і тиску, займає однаковий об’єм

При нормальних умовах даний об’єм:

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.