Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття температуриПоняття температури вводиться для характеристики різної ступені прогрітості тіл. Уявлення про температуру увійшло в науку через засоби чуттєвих сприйнять людини. Усі ці чуттєві сприйняття є суб’єктивними і неточними. В основу кількісного визначення температури покладено фізичні явища, вільні від суб’єктивізму (тепловий рух частинок, з яких складаються тіла або системи). Рух таких частинок приводить до нагрівання тіла. Рівновісність цього руху у всіх напрямках приводить до того, що макроскопічна система, представлена сама собі, приходить у стан тармодинамічної рівноваги, для якого має зміст поняття температури, тобто визначення температури повинно базуватися на величині, яка б характеризувала стан тіла і яка була б однакова у будь-яких двох тіл, що знаходяться в тепловій рівновазі один з іншим. Цією властивістю володіє кінетична нергія поступального руху мікрочастинок тіла, яка вибирається мірою температури.

Розглянемо температуру газу:

з рівнянь (17) і (18) знаходимо:

N – число молекул

k – стала Больцмана

 

Знаходимо зв’язок між температурою і середньою кінетичною енергією поступального руху його молекул:

(19)


Тоді на основі рівняння (19) середня швидкість теплового поступального руху (середня квадратична щвидкість) молекул газу:

(20)

m – маса молекул

Згідно з рівнянням (19), аболютна температура тіла є мірою середньої кінетичної енергії поступального руху молекул. Тоді абсолютному нулю відповідає температура, при якій поступальний рух молекул зупиняється.

На основі рівняння (19) знаходимо, що температурі 1К відповідає кінетична енергія поступального руху:

~

 

 

Перший закон термодинаміки

 

1. Внутрішня енергія термодинамічної системи

2. Теплота. Робота. Теплоємність

3. Перший закон термодинаміки

4. Ізопроцеси ідеального газу

а) ізохорний

б) ізобарний

в) ізотермічний

г) адіабатичний

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.