Здавалка
Главная | Обратная связь

Закон розподілу Больцмана 

Розглянемо розподіл мікрочастинок за енергіями на прикладі ідеального газу, що знаходяться в полі тяжіння: нехай сили поля напрямлені вздовж осі z.

Тиск газу в різних точках вздовж цієї осі буде різним. Виберемо дві площини , причому . Ці площини орієнтовані перпендикулярно до осі z і знаходяться на відстані dz одна від одної. Якщо тиск газу на обох площинах буде чисельно дорівнювати p i p+dp, то різниця тисків dp чисельно дорівнює сумарній силі, що діє на частинки газу, що знаходяться в об’ємі даного паралелепіпеда з основою S і висотою dz відносно до площі даної основи:

n – конценрація молекул в даному об’мі

- сила, що діє на 1моль в точці з координатою z

Дана сила пов’язана з потенціальною енергією молекули співвідношенням:

Таким чином, додатковий тиск dp чисельно дорівнює:

Приймаючи температуру ідеального газу у всіх точках однаковою, на основі рівняння Менделєєва-Клайперона, знаходимо, що:

Співставляючи два останні рівняння:

Проінтегрувавши і пропотенціювавши даний вираз, отримаємо:

(1)

Рівняння (1) називають законом розподілу Больцмана.

В даному рівнянні і n- концентрації молекул газу в стані з відповідно прийнятою нульовою потенціальною енергією і деякою в стані 1.

Рівняння може бути отримане з більш загальних міркувань. Воно має універсальний характер, бо використовується для будь-яких систем з мікрочастинок, що знаходяться в різних потенціальних полях. Наприклад, для поля тяжіння Землі на великій висоті:

(2)

Для двох різних станів з потенціальними енергіями , отримаємо:

(3)

Так як тиск газу пов’язаний з концентрацією молекул рівнянням p=nkT, то на основі рівняння (2), запишемо:

(4)

 

 

Тиск p і тиск :

- тиск на поверхні Землі

p - на висоті z над Землею

- молярна маса газу

Рівняння (4) – барометрична формула.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.