Здавалка
Главная | Обратная связь

Історія розвитку ЕОМ за кордономМетодичні розробки

 

Львів - 2010

 

 

Укладач: викладач інформатики Пристайко Л.А.

 

Навчальний посібник складено дл я студентів медичного коледжу “Монада” І-го та ІІ-го рівня акредитації.

 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні циклової комісії фармацевтичних дисциплін.

Протокол № від ____.

 

Рецензент – канд. фіз.-мат наук, доцент кафедри обчислювальної математики та програмування університету “Львівська політехніка” Сохан П.Л.; методист, викладач математики медичного коледжу «Монада» Нитребич Л.І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою вивчення курсу "Інформаційні технології у фармації" є формування бази теоретичних знань та умінь студентів для освоєння і ефективного використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій, створення підґрунття для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів, залежно від профілю навчального закладу.

Програма розроблена з урахуванням проекту державного стандарту загальної середньої освіти освітньої галузі "Інформатика", концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, а також діючі програми шкільного курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки". Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних принципів будови і функціонування електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), системного програмного забезпечення, необхідного для ефективного вирішення практичних задач.

Основна увага має бути приділена формуванню практичних навичок роботи з ЕОМ, вивченню програмного забезпечення та його функціональних можливостей.

 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- структуру ЕОМ, загальні принципи функціонування її
основних пристроїв;

- призначення, функціональні можливості і правила
використання основних системних програм;

- призначення, функціональні можливості і правила
використання програм загального призначення;

- функціональні можливості основних служб міжнародної
комп'ютерної мережі Internet, правила пошуку і обробки
інформації в глобальній мережі.

 

Після вивчення предмета студенти повинні вміти:

- використовувати ЕОМ, основні системні та прикладні програми для вирішення практичних завдань;

- виконувати елементарні операції з обслуговування ЕОМ та її пристроїв за допомогою сервісних програм.


Лекція №1.

Тема: Історія розвитку обчислювальної техніки.

 

Обчислювальні пристрої поділяють на

þ Механічні

þ Електромеханічні

þ Електронні

Механічні машини

 

Розвиток обчислювальної техніки пов'язаний з іменами багатьох учених і дослідників.

В давнину люди користувалися найпростішими способами обчислень: пальці на руках і ногах, дерев’яні палички з засічками - бірками, шнурки та ремені з вузликами. Первісні форми торгівлі сприяли появі різних видів рахівниць, найпершою вважається абак - дошка покрита порохом, на якій легко робити бірочки, яку можна використовувати багаторазово. У країнах Давнього Сходу існувала китайська рахівниця. У Росії – руська рахівниця, що зявилась в 16 ст. Астрономія потребувала для обчислень більш складних пристроїв. Для цього в 17 ст. було створено логарифмічну лінійку.

У 1624 французький фізик Паскаль винайшов механічну (арифметичну) машину – прилад для виконання віднімання та додавання. Наприкінці 17 ст. Німецький учений Лейбніц удосконалив пристрій Паска ля додавши ще дві операції (*, /) – лічильна машина. Модернізована багатьма винахідниками, механічна машина дійшла до наших днів у вигляді арифмометра.Застосовувалися для виконання складних розрахунків під час проектування та будівництва кораблів, мостів, будинків. Продуктивність роботи була невисокою.

1833 англійський вчений Чарльз Беббідж розробив пероект для аналітичної машини.У ній передбачені арифметичний і запам’ятовуючий пристрої. Його машина стала прообразом майбутніх ПК. Але машина Бебіджа була недосконалою. Ада Левлейс (дочка Байрона) - всі свої математичні здібності спрямувала на розвиток проектів Беббіджа. ЇЇ вважають першою жінкою програмістом, яка сформулювала принцип програмної роботи.

Електромеханічні

 

Наприкінці 19 – на початку 20 ст. в США для перепису населення було застосовано табулятор Голлеріт сконструював електричну обчислювальну машину – пристрій для обробки перфокарт. Він заснував фірму, що виготовляла табулятори. А на початку минулого століття у 1942 р. - ІВМ, яка тепер є одним із найвідоміших виробників ПК.

У 1936 р. англійський вчений Алан Т’юрінг теоретично довів створення універсальної цифрової обчислювальної машини.

Винахідником автоматичної обчислювальної машини вважають німецького вченого Конрада Цузе. Аналогічна машини була створені в 1943 у США машина Марк-1, довжина машини – 17 м, висота – 2,5 м. Містила 750 тис реле з’єднаних проводами понад 800 км. Їх викоритсовівали для обчислень під час роботи над створенням атомної бомби, для розрахунків траєкторій ракет.

Електронні машини

 

Першу універсальну електронну обчислювальну машину (ЕОМ ЕНІАК) сконструйовано в США у 1946 під керівництвом Джона Моучлі та Преспера Еккерта. Машина призначена для різноманітних задач, але вона не дозволяла одночасно працювати в декількох програмах. Цей недолік усунув Моріс Віліс з Англії. Машина (ЕДСАК), де вперше реалізовано принцип Джона фон Нейма.(принцип зберігання програм у пам’яті машини).

У 1951 р. почався серійний випуск універсальних ПК марки „ЮНІВАК”

Перший ПК в Україні сконструйовано в Києві у 1951 р. Він називався „МЭСМ”. У 1952 р. машина „БЭСМ”. Обидвома проетками керував Сергій Лебедев. Машина „БЭСМ-6” довго вважалася найкращою в Европі

Справжнім вибухом у розвитку інформатики стала поява персонального комп'ютера (ПК) - першого масового інструмента переробки інформації. Це прискорило вторгнення інформатики в життя людини, змінило різні аспекти жит­тя: роботу, побут, дозвілля тощо.


Історія розвитку ЕОМ за кордоном

(таблиця)

Роки Винаходи Вчені
Давнина -16 ст Бірки, рахівниця (абак), китайська рахівниця, руська рахівниця
1624 Механічна обчислювальна машина (Арифмометр) Дві операції +,- Паскаль
Кінець 17 ст Лічильна машина - вдосконалений арифмометр +,-,*,/ Лейбніц
1833 Проект аналітичної машини . перехiд вiд ручного до автоматич виконання обчислень по складенiй програмi. Арифметичний і запам’ятовуючий пристрій АП будувалося на основi зубчатих колiс, на них же пропонувалося реалiзувати ЗП (на 1000 50-розрядних чисел!). Для вводу даних i програми використовувалися перфокарти. Гадана швидкiсть обчислень - додавання i вiднiмання за 1 сек, множення i дiлення - за 1 хв. Крiм арифметичних операцiй була команда умовного переходу. Чарльз Бебідж
Математичні здібності спрямувала на розвиток машини Бебіджа – перша програміста. Склала програми для розв'язання задач на машинi Беббiджа, а також описала принципи її роботи Ада Левлейз
1870 сконструював (мабуть, першу у свiтi) "логiчну машину", дозволяла механiзувати найпростiшi логiчнi висновки. Джевонс англiйський математик
Кін 19 поч 20 ст Пристрій для обробки перфокарт. Голлеріт (США)
1936 Теоретично довів створення універсальної цифрової обчислювальної машини Алан Тюрінг (Англ)
1937 Автоматична (ричажна) механічну війкову машину обчислювальна машина Марк-1 Машина вважалася секретною розробкою до1946 Довжина машини – 17 м, висота - 2,5 м. 750 тис реле, провод800км Конрад Цузе (нім), і вчені США
1946 Універсальна електронна обчислювальна машина ЕНІАК Десятковий електронний цифровий інтегратор і комп’ютер Для різних задач, але не дозволяла працювати в декількох програмах одночасно. Джон Моучлі Преспер Еккерт
МашинаЕДСАК вперше реалізовано принцип зберігання програм у памяті Моріс Вілліс (Англ.)
1951 Серійний випуск універсальних ПК марки ЮНІВАК
1976р У 1984році. Компанія Apple створена у Каліфорнії Перший комп’ютер Apple компанія Apple представляє революційний ПК Macintosh, який дав початок розвитку таких технологій як миша та графічний інтерфейс корист Стівон Джобс, Стів Возняк

В. Глушков: «Кібернетика як наука може дати надзвичайно багато вона потребує захоплення , відданості, й готовності працювати з повною віддачею фізичних і духовних сил»©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.