Здавалка
Главная | Обратная связь

Мультимедійні формати.До мультимедійних форматів Інтернет-реклами необхідно віднести:

- відеорекламу

Формат реклами, який розміщується в мережі Інтернет, спрямований на створення іміджу компанії, просування товару або послуги, надання інформації з метою підвищення продажів.

- аудіо;

- мобільну рекламу – вид комунікацій, при якому рекламне повідомлення адресоване безпосередньо на мобільний телефон користувача; контекстні посилання у мобільному контенті; WAP-push та WAP-сайти; USSD; SMS та MMS розсилки; ICB (Interactive Cell Broadcasting); брендовані додатки; IVR-портали; Bluetooth -маркетинг та QR коди.

- інтерактивні ігри;

Формат проції товарів і послуг в Інтернеті у вигляді інтерактивних рекламних флеш ігор. Основна перевага інтерактивної рекламної flash гри - формування стійких позитивних асоціацій з продуктом.

- мультфільми;

Формат передбачає створення мультиплікаційних роликів в мережі Інтернет з метою популяризації певної продукції.

- Advergaming;

Передбачає використання комп’ютерних ігор для рекламування товару, послуги, організації або концепції. Необхідно чітко розрізняти поняття „in-game advertising” і „advergaming”. IGA дозволяє геймерам взаємодіяти віртуально з продуктом, що рекламується. Наприклад, Splinter Cell зажадало використання в грі Sony Ericsson телефонів, щоб захопити терористів для створення реалістичного ігрового середовища. Крім того, існують статична та динамічна реклами IGA ( in-game advertising). Остання може оновлюватися вже після запуску гри і не залежить від часу та локації. Барак Обама став першим кандидатом на президентський пост, що використовував агітацію у відеоіграх. Штаб кандидата від демократів уклав договір на розміщення його реклами у 18 іграх, зокрема Guitar Hero, Burnout Paradise s Madden 09. Ролики з'явилися в Інтернеті на початку жовня 2008 року і були доступні для перегляду аж до закінчення виборів.

Advergaming — це використання гри для вирішення тих чи інших маркетингових завдань.

Advergaming буває двох видів:

1. до першого виду відносяться ігри, які знаходяться безпосередньо на веб-сайті компанії. Їх завдання полягає в тому, щоб утримати увагу користувача.Відвідувач, захоплений грою, починає проводити на сайті більше часу і збільшується ймовірність того, що він зверне увагу на послугу або товар.

2.другий дуже схожий на класичні комп'ютерні ігри, їхня мета – вплинути на користувача. Тема може бути комерційною, військовою, політичною. Як приклад, Americas Army, що була створена американськими військовими з метою збільшення кількості новобранців.

Залежно від широти охоплення цільової аудиторіїрозрізняють такі види реклами мережі Інтернет:

· медійна реклама -текстово-графічні матеріали розміщені на рекламних майданчиках сайту. Є додаткові можливості впливу: гіперпосилання, анімаційне зображення і можливості дзвінка з банера на мобільний телефон (WOW-call). Як правило, медійна реклама має форму банерної реклами.

· контекстна реклама - реклама, спрямована на конкретного користувача. Це текстове або графічне оголошення на інтернет-сторінках відповідно до тексту на сайті, або до пошукового запиту змісту.

· медійно-контекстна реклама - дозволяє донести ідеї бренду компанії до тематично обраної аудиторії. Це своєрідний гібрид контекстної і банерної реклами , в результаті якого ми отримуємо - медійно-контекстний банер, що з'являється в результатах запиту користувачів, а також на партнерських сайтах. Даний вид реклами дозволяє використовувати ті ж налаштування показів , що і в контекстній рекламі: таргеттінг за регіонами / містами , час / дні показів і т.д. [7].

· однією з основних сучасних технологій Інтернет-реклами є RTB-платформа (з англ. Real Time Bidding), що дозволяє влаштовувати аукціон рекламних оголошень в реальному часі [ 8 ].

За типом рекламних майданчиків:

· реклама в пошукових системах;

· реклама на інформаційних сайтах загальної спрямованості (новинні, інформаційні та розважальні ЗМІ);

· реклама на сайтах інтернет-сервісів;

· спеціалізовані інформаційні сайти (інформаційні сайти, спрямовані на ту чи іншу цільову аудиторію);

· інформаційні розсилки;

· рекламні (банерні) мережі.

Дослідниця О. Тарасова пропонує класифікацію засобів реклами [9].

Залежно від способу подачі реклами:

1. Пряма реклама:

· банерна реклама;

· контекстна реклама;

· пряма поштова розсилка;

· спам.

2. Непряма реклама:

· SEO-оптимізація;

· реклама в соціальних мережах;

· реклама в блогах;

· постиг;

· обговорення на форумах.

Залежно від способу розповсюдження науковець виділяє такі види Інтернет-реклами:

· стандартна - функціонує за стандартною схемою через посередника – розповсюджувача реклами;

· вірусна реклама - характеризуються поширенням у прогресії близької до

геометричної, де головним розповсюджувачем інформації є самі одержувачі

інформації, шляхом формування змісту, здатного залучити нових одержувачів

інформації за рахунок яскравої, творчої, незвичайної ідеї або з використанням природного довірчого послання. Наприклад, нещодавно вірусна реклама компанії Volvo, у якій актор Жан Клод Ван Дам виконує свій знаменитий шпагат між двома вантажівками під час руху зібрала понад 32 мільйони переглядів на YouTube.

Залежно від форми подачі рекламної інформації:

7. текстова – текстове оголошення без візуальної складової;

8. графічна– зображення, яке може бути статичним і динамічні тощо;

9. текстово-графічна– поєднує в собі текстовий і візуальний ряди;

10. відео-реклама– відеоролик рекламного характеру, що має візуальний, текстовий і звуковий ряди.

Отже, класифікація є важливим засобом упорядкування відомостей про явища навколишньої дійсності, зокрема про рекламу. Нині існує безліч варіантів класифікування Інтернет-реклами та пропонуються різні її критерії. Між тим дотримання головної вимоги класифікації: відповідності ознак та виокремлених у межах цих ознак різновидів є головною передумовою систематизації знань про будь-який об’єкт.

 

Література

1. Годин А. А.Интернет-реклама [Текст] : підруч. / А. А. Годин, А. М. Годин., В. М. Комаров. – М. : Дашкон и К. – 2009. – 168 с. 2. Савенко В. С.Концептуальні засади інтернет-реклами торговельного підприємства. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68216.doc.htm.-Назва з екрана. 3. Голод А. П.Використання Інтернету для промоції турпродукту (на прикладі туристичних підприємств м. Львова) [Текст] / А. П. Голод // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи: зб. наук, праць. – К.: Тонар, 2007. – 356 с. 4. Дейнекин Т. В. Комплексный метод оценки эффективности Інтернет-рекламы в коммерческих организациях – Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 2. 5. Бокарев Т. Энциклопедия Интернет-рекламы. – М. : ПРОМО-РУ, 2000. – 416 c. 6. Дубовик О. В. Концептуальні засади Інтернет-реклами торговельного підприємства / О. В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11(101). – С. 71–76. 7. Вікіпедія. –[Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-реклама. Назва з екрана. 8. Милош И. RTB готовит наступление. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sostav.ru/news/ 2013/02/13/rtb_nastuplenie/ 9. Тарасова О. Классификация Интернет-рекламы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pixee.ru/2011 /06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b8 %d1%80/- Назва з екрана.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.