Здавалка
Главная | Обратная связь

Kovtun A. А. Image of a political leader as a means of PRThe main issue of this article is the image of a political leader, features of image formation and management of it as a method of specialist public relations. The special attention is given to the concept of an image as a part of the image. In addition it has been defined psychological aspects of image formation.

Key words: image, political leader, public relations, audience, archetype.

 

 

УДК 659. 1 : 502.743

 

А. В. Крупко

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ РЕКЛАМІ ПРОБЛЕМИ ВИМИРАННЯ ВИДІВ ТВАРИН

 

Сучасна реклама розвивається стрімко і різнобічно. Вона охоплює нові галузі людського знання, людської діяльності, висуваючи на перший план ті проблеми, які особливо хвилюють людство. Насамперед проблеми виживання і збереження тих ресурсів, які дозволяють планеті існувати.

Люди шукають шляхи сталого розвитку, яке дозволить зберегти цивілізацію, зберегти природу землі і створити умови для гармонійного розвитку світового простору.

Вирішення проблеми екології навколишнього середовища перетворюють громадян на більш свідомих людей, змушують їх розуміти важливості збереження середовища та гостроту проблем, які вирішуються екологами. Значних успіхів у сучасній соціальній рекламі досягла саме соціальна екологічна реклама.

„Соціальна екологічна реклама – це інформація з екологічної тематики, розповсюджена в будь-якій рекламній формі, яка спрямована на попередження та усунення екологічних проблем, популяризацію екологічного виховання, і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку“ [3, с. 7].

Проблема розвитку екологічної реклами досить гостра, тому так важлива популяризація створення соціальної реклами саме з екологічної тематики. Цією проблемою займалися Г. Г. Ніколайшвілі [4], В. В. Ученова, Л. А. Коханова. Проблемою вимирання видів тварин займалися Давіташвілі Л. Ш. [2], Р. Примак та ін.

Метанашої публікації – проаналізувати екологічну соціальну рекламу з проблем вимирання видів тварин.

Завдання:

- визначити причини даної екологічної проблеми.

- окреслити шляхи вирішення екологічної проблеми.

- розглянути зразки екологічної соціальної реклами.

З тих самих пір, як на нашій планеті зародилося життя, еволюція йшла повним ходом. За тисячоліття Земля бачила величезну різноманітність тварин. Багато з них не дожили до наших днів. Еволюція нещадна і не визнає милосердя. Процес цей триває й донині, а в список зниклих представників тваринного світу з регулярною частотою входять усе нові й нові вимираючі види тварин.

Хоча процес зникнення в будь-який час був досить явним, в наш час на це дуже сильно впливає діяльність людини, що займає позиції на самому верху ієрархічної піраміди життя на планеті. За своїм характером він постійно прагне розширювати ореол свого проживання, використовуючи для цього свої знання та вміння. Така діяльність найчастіше виявляється смертельною для тварин [1, с. 6].

Причини вимирання

Щоб не зникали з Землі деякі види тварин, вчені розробляють різні програми для підтримки і збільшення їх популяцій. Проте тут важливо боротися з першоджерелами проблем. Як правило, виділяють кілька основних причин:

· природне порушення стабільності екосистем в конкретному регіоні або цілому світі;

· порушення в генетичній структурі, втрата цінних генетичних матеріалів;

· діяльність людини, що не передбачає турботу про дику природу [2, с. 76].

Все знаходиться у відносному взаємозв’язку. Зникнення одного певного виду внесе дисбаланс у розстановку сил, а це вже вплине на чисельність інших тварин [1, с. 6].

Проблемa вимирання тварин, вирішується різними шляхами:

1. Розробка і здійснення узгодженої міжнародної програми охорони навколишнього середовища;

2. Постійне, повне і правдиве інформування людей про стан середовища їх проживання і формування екологічного світогляду в суспільстві;

3. Створення обґрунтованого природоохоронного законодавства, в якому мають бути передбачені висока відповідальність за його порушення і дієві стимули, які спонукають до охорони навколишнього середовища;

4. Перехід до нової, екологічної технологічної культури (раціональні підходи до використання природних ресурсів, застосування найбільш „чистих”і найменш рідкісних з них, турбота про відтворення відновлюваних ресурсів, впровадження безвідходних технологій, екозахисних систем і т.д.) та ін.

У тому числі за допомогою соціальної реклами.

Розглянемо цю проблему з точки зору екологічної соціальної реклами, на прикладах рекламних плакатів:

· Німецька соціальна реклама отримала численні відгуки в Інтернеті. Слоган рекламної кампанії німецького товариства з захисту тварин звучить українською приблизно так: „Кожні 60 секунд помирає якийсь вид тварин. Кожна хвилина – вирок. Зайвою не буде будь-яка ваша допомога”.Німецькі активісти з Bund намагаються привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Сподіваються, що люди знайдуть час для порятунку своїх братів. На креативних принтах-плакатах кампанії зображені різні зникаючі тварини, яких затискають у свої лещата стрілки символічних гігантських годинників [мал. 1, 2].

мал. 1

мал. 2

· ця реклама зроблена за замовленням Всесвітнього фонду природи і несе ідею зберігання дикої природи: врятуй життя тиграм, слоган „Стає дедалі складніше бачити це“ [мал. 3]. „Простягни свою руку дикій природі”[мал. 4]. „Врятуйте світ кількома монетами“ [мал. 5] – зроблен акцент на благочинність. „Дуже скоро, там не буде ніяких тигрів“ [мал. 6]. „Дика природа зникає“ [мал. 7].

мал. 3 мал. 4

мал. 5 мал 6

мал. 7

· у Пекині була організована виставка, присвячена проблемі вимирання та виживання диких тварин. Її виконання полягало в наступному: на одному боці вулиці, висіли зображення з дикими тваринами, на іншому боці – зображення браконьєрів. Сутність у тому, що тілько сама людина може завадити цьому. Слоган: „Єдине, що стоїть між їх виживанням чи вимиранням - це ви“ [мал. 8].

мал. 8

Отже, на даному етапі розвитку суспільства, йде активна боротьба із вимиранням тварин по всьому світу. Це доводить значущість і важливість створення соціальної реклами з екологічної тематики, направлену на перешкоджання вимирання різних видів тварин. Перспектива вивчення проблеми вимирання видів тварин полягає у подальшому активному намаганню впроваджувати екологічну соціальну рекламу в сучасний медіа простір, бо на даному етапі розвитку соціальної реклами, кількість реклами з цієї проблеми, нажаль, невелика.

 

Література

1. Білявський Г. О., Бровдій В. М. Про класифікацію основних напрямів сучасної екології / Білявський Г. О., Бровдій В. М. // Рідна природа. – 1995. – № 2. – С. 4-7. 2. Давиташвили Л. Ш. Причины вымирания организмов /Давиташвили Л. Ш. – М. : Наука, 1969. – 440 с. 3. Курбан О. Соціальна реклама: держзамовлення, ринок маркетингових комунікацій чи сфера громадянської відповідальності суспільства? / Курбан О. // Дзеркало тижня. – 2007. – 28 квітня. - С. 25. 4. Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: теория и практика: учеб. пособие / Николайшвили Г. Г. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 182 с.

 

Крупко А. В. Представлення в соціальній екологічній рекламі проблеми вимирання видів тварин

У статті досліджується екологічна соціальна реклама з проблеми вимирання видів тварин, зокрема причини вимирання та їх вирішення за допомогою соціальної екологічної реклами. Розглядаються сучасні зразки соціальної екологічної реклами.

Ключові слова: соціальна реклама, вимирання тварин, екологічна реклама.

 

Крупко А. В. Представление в социальной экологической рекламе проблемы вымирания видов животных

В статье исследуется экологическая социальная реклама связанная с проблемой вымирания видов животных, в частности причины вымирания и их решение с помощью социальной экологической рекламы. Рассматриваются современные образцы социальной экологической рекламы.

Ключевые слова: социальная реклама, вымирание животных, экологическая реклама.

 

Krupko A. Representation of the problem of extinction of animal species in the social environmental advertisin

The article studies ecological social advertising associated with the problem of extinction of animal species, in particular the causes of extinction and their solution using social ecological advertising. Examines the current social samples of ecological advertising.

Key words: social advertising, extinction of animals, ecological advertising.

 

УДК 007:304:004.9

О. В. Куровська©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.