Здавалка
Главная | Обратная связь

МІСЦЕ І РОЛЬ С/Г У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.Сьогодні с/г ще одна з базових галузей ек Укр., де виробл. 20% ВВП. Сільське господарство — це важливе джерело, по-перше, нічим не замінних на сьогодні предметів споживання; по-друге, додаткової робочої сили для несільськогосподарських галузей: по-третє, джерело чистого прибутку. І, нарешті, ця галузь суттєво впливає на соціально-економічний розвиток суспільства в цілому. Так, у сільському господарстві України (з урахуванням прибутку, який реалізується в промисловості) створюється більш як ЗО відсотків національного доходу та близько 75 відсотків фонду споживання.На почаку 90-их рр. в Україні відбулось розпаювання,по 4 га на власника .Українські сельни мають право власності на землю,але земля не є обєктом купівлі – продажу(накладений мораторій Про значення с/г свідчить такі дані: частка с/г у загал. випуску продукції становить 12%; у с/г задіяно близько 4млн осіб; основний капітал с/г становить 8% заг. основного капіталу країни; у с/г задіяно землю – найб.багатсвто Укр. Однак однак ек можливості цієї галузі не використано у повній мірі, оскільки обсяги в-ва продукції, а такожінвестиційно технологічний рівень в-ва продовжує знижуватись. Основними завданнями, які стоять перед с/г: 1) забезпечення потреб населення екологічно-чистими продуктами; 2) створення повноцінного ринку аграрної і агропромислової продукції; 3) створення передумов для розширення експорту с/г продукції і продукції її переробки. С\г є складовою частиною агропромислового комплексу Укр., де виробл. 35% ВВП, працює 30% працездатного населення, а також де використав 33% основних фондів держави. Агропромисловий комплекс Укр. – сукупність галузей нац господарства зайнятих в-цтвом, переробкою, збереженням та доведенням до споживача в с/г продукцію. До складу АПК входять: 1) в-во засобів в-тва для потреб с/г; 2) сласне с/г; 3) галузь заготівлі; 4) переробна промисловість; 5) збереження с/г і переробної продукції; 6) збут с/г і переробної продукції. На сьогодні спостерігаються такі тенденції розвитку АПК Укр.: зниження продукції рослинництва, перепади з в-вом продукції у тваринництві, пов’язано з тим, що реалізація м’яса здійснюється здебільшого за тіньовими схемами і виробники уникають банківських розрахунків. Важливою проблемою є реформування політики ціноутворення на продукцію галузей, а також реформування податкової і кредитної політики. Важливо тому, що в цьому секторі НЕ є вже повільний обіг капіталу у процесі в-ва, а також залежність від природних умов. +

- Багато хороших інвесторів;

- - не використання органічних добрив

АГРАРНА ПОЛІТИКА

Розвиток фермерських господарств Сьогодні в Україні функціонує багато фермерських господарств.Закон України «Про селянське господарство» передбачино,що «для ведення селянського господарства можуть передаватися у приватину власність або надаватися у користуваня земельні ділянки ,розмір яких не повинен перевищувати 50га рілл і 100га усіх земель,у містевостях із трудонедоступними населеними пунктами,визначеним Кабінетом міністрів України.

В інституті аграрної економіки опрацьована методика й визначені оптимальні розміри фермерських господарств різних виробничих напрямів спеіалізації.Можуть пребувати у межах 300-400га.Таких розмірів можна досягти на основі кооперації та оренди землі,земельних часток,що передбачино Законом України «сільськогосподарську коперацію»,Земельним кодиксом .Найбільшим був є і залишається громадський сектор виробництва.У його користуванні перебуває більша половина сільськогосподарських угідь.Отже ,від результатів реформування господарств цього сектора преважно залежить успіх від розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні.Законодавча база передбачає реформування у 3 напрямках

1.коли всі власники єчленами колективу іберуть участь увиробництві своєю землею,майном і працею відповідно до потреби.До них можна віднести існуючи колективні сільськогосподарські підприємства,акціонерні товариства закритого типу

2.напрямом реформування колективних сільськогосподарських підприємств є створення їх на базі приватного підпримства.

3.напрям реформування-це створення нового підприємства кількома власниками,а земля й майно орендується у їх власників.Цьому напряму відповідають товариства з обмеженою відповідальностю. Найсприятливішим реформувнням будуть приватні чи колективні власності на землю й майно та колективних формах організації виробництва,з яких кожний учасник такої кооперації одержує плату залежно від розміру вкладеного у виробництво капіталу і праці.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.