Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендації до семінарського заняття 

При вивченні першого питання студенти повинні знати, що сімейне право - це сукупність правових норм, які регулюють особисті немайнові й пов’язані з ними майнові відносини громадян, що виникають із шлюбу й належності до сім’ї.

Студентам треба знати, що основним правовим джерелом шлюбно-сімейних відносин є Сімейний кодекс України, який був прийнятий 10.01.02 р. та набрав чинності із уведенням в дію Цивільного кодексу України - з 01.01.2004 р.

Студентам необхідно запам’ятати, що Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя підстави виникнення та зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів.

При підготовці другого питання, студенти повинні знати, що Конституція України проголошує, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка і що кожен з подружжя має рівні права та обов’язки у шлюбі. -Ст.5.

Студентам треба знати, що сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Студентам слід звернути увагу на те, що подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належать до сім”ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім ї має також одинока особа. Сім я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Згідно зі ст.21 Сімейного кодексу України, проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу також не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувався до створення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану.

При підготовці наступного питання, студентам треба запам’ятати , що особисті права та обов’язки - це такі, що не мають майнового змісту.

Глава У1 Сімейного кодексу України далі СК- визначає особисті права та обов’язки подружжя.

Також студентам треба знати, що СК України визначає особисті та майнові права та обов’язки батьків і дітей. При цьому право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлена законом.

Питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Батьки повинні утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Студентам необхідно знати, що в окремих випадках батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.

У свою чергу, повнолітні діти зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Закон звільняє від такого обов’язку дітей, якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені.

 

Питання для обговорення

 

1.Сімейний кодекс України, 2002 р..

2. Зміст сімейних правовідносин.

3. Поняття шлюбу та порядок його укладання.

4. Поняття та порядок припинення шлюбу.

5. Особисті немайнові права і обов’язки подружжя.

6. Майнові права і обов’язки подружжя..

7. Поняття та зміст шлюбного контракту.

8. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей.

9. Майнові правовідносини батьків та дітей.

10. Поняття опіки та піклування.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.