Здавалка
Главная | Обратная связь

Методичні рекомендації до семінарського заняття 

При підготовці до першого питання студенти повинні запам’ятати, що кримінальне покарання - це особливий захід державного примусу, що застосовується судом від імені держави до особи, винної у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Застосовуючи кримінальне покарання, держава переслідує наступні цілі:

- настання негативних наслідків для винного (кара);

- виправлення і перевиховання засудженого;

- запобігання вчиненню засудженим нових злочинів (спеціальне попередження);

- запобігання вчиненню злочинів іншими особами (загальне попередження).

Студентам необхідно засвоїти, що кримінальне покарання характеризується тим, що воно:

- призначається тільки за вироком суду і відповідно до закону;

- призначається лише для особи, визнаної винною у вчиненні злочину;

- призначається судом від імені держави і в інтересах всього суспільства, а отже має публічний характер;

- має особистий, персоніфікований характер і не може розповсюджуватися на інших осіб;

- полягає у тому, що засуджений зазнає кари за вчинений злочин, тобто певних втрат і страждань, передбачених кримінальним і виправно-трудовим законом;

- має спеціальну мету і тягне судимість;

- не має на меті завдати фізичних страждань засудженій особі або принижувати її гідність;

- являє собою справедливий акт правосуддя.

Студенти повинні запам’ятати, що закон визначає такі види покарання, як:

- основні;

- додаткові;

- змішані.

Види кримінальних покарань зазначені на рис. 8.

 

 


Рис. 5.1.1

 

 

Рис. 8. Класифікація видів покарань

 

При підготовці другого питання студенти повинні знати, що кримінальне покарання призначається лише для особи, визнаної судом винною у вчиненні злочину, це по-перше, і, по-друге, покарання призначається судом від імені держави і в інтересах всього суспільства, тобто кримінальне покарання має публічний характер.

Одним із видів кримінального покарання є штраф. Студентам треба запам’ятати, що штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, установлених в Особливій частині Кримінального Кодексу України (далі КК України). Студентам треба засвоїти, що розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями КК України не передбачено вищого розміру штрафу. Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально передбачено в санкції статті Особливої частини КК України. У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити неоплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п’яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років.

Наступним видом покарання є громадські роботи, які полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день. Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби.

Студенти також повинні засвоїти, що покарання у формі виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Виправні роботи не застосовуються до вагітних та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли 16-річного віку, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Покарання у формі службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від 6 місяців до 2 років у випадках, передбачених КК України, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи а особу засудженого, важитиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волі на строк не більше 2 років призначити службове обмеження на той самий строк.

Студентам треба знати, що покарання у формі конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або чистини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Покарання у формі арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців. Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті. Арешт не застосовується до осіб віком до 16 років, вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 7 років.

Покарання у формі обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці. Обмеження волі встановлюється на строк від 1 до 5 років. Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 14 років, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої груп.

Покарання у формі тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених КК України, а також, якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше 2 років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.

Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи. Позбавлення волі встановлюється на строк від 1 до 15 років.

Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених КК України, якщо суд не вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент винесення вироку.

При підготовці третього питання студенти повинні засвоїти, що закон враховує обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання за вчинений злочин. Так, згідно зі ст.66 КК України, обставинами, які пом’якшують покарання, визнаються:

1. З’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину.

2. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди.

3. Вчинення злочину неповнолітнім.

4. Вчинення злочину жінкою в стані вагітності.

5. Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин.

6. Вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність.

7. Вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого.

8. Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності.

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з учиненням злочину у випадках, передбачених КК України.

Крім зазначеного вище, студентам необхідно знати, що при визначенні покарання суд може визнати такими, що його пом’якшують, та інші обставини, не зазначені вище.

Обставинами, які обтяжують покарання визначаються:

1. Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів.

2. Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

3. Вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату.

4. Вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку.

5. Тяжкі наслідки, завдані злочином.

6. Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані.

7. Вчинення злочину щодо вагітної жінки коли винний знав про її стан.

8. Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного.

9. Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством.

10. Вчинення злочину з особливою жорстокістю.

11. Вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій.

12. Вчинення злочину загально небезпечним способом.

13. Вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

 

Питання для обговорення

 

1. Що таке кримінальне покарання?

2. Яка мета застосування кримінального покарання?

3. За яких умов застосовується кримінальне покарання?

4. Назвіть види покарань.

5.Характеристика видів кримінального покарання.

6. Охарактеризуйте обставини, які пом’якшують кримінальне покарання

7. Охарактеризуйте обставини, які обтяжують покарання.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.