Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Правознавство» складається з одного теоретичного дослідного завдання. Кількість розроблених варіантів науково-дослідних завдань дозволяють кожному студенту самостійно і творчо виявити знання з одного конкретно поставленого питання.

Варіант науково-дослідного завдання відповідає порядковому номеру студента в навчальному журналі групи на момент вивчення дисципліни. Номер завдання складається з чотирьох цифр які відповідають номеру групи.

 

Студенти за номером групи №1 та №5 –розкривають 1 питання варіанта за списком.

Студенти за номером групи №2 та №6 –розкривають 2 питання варіанта за списком.

Студенти за номером групи №3 та №7 –розкривають 3 питання варіанта за списком.

Студенти за номером групи №4 та №8 –розкривають 4 питання варіанта за списком.

 

наприклад:

Студент Іванов за списком журналу - 17 варіант, за номером групи (група ФК-11-7) – розкриває 3 питання 17 варіанту:

Варіант №17 «Державна служба в Україні».

17.3. Проаналізувати підстави припинення державної служби.

 

Студенти повинні виконати свій варіант навчально-дослідного завдання. У випадку виконання завдання, номер якого не відповідає порядковому номеру конкретного студента в журналі навчальної групи, відповідь буде оцінено у «0» балів.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студент може виконувати або у вигляді презентації або у вигляді реферату.

Вимоги до роботи , якщо робота виконується студентами в окремому зошиті або на окремих аркушах формату А-4:

Індивідуальне навчально-дослідне завдання може виконуватися як на комп’ютері, так і письмово . Завдання необхідно виконувати самостійно, чітко, конкретно, обґрунтовуючи відповідь необхідними посиланнями на чинне законодавство.

Якщо робота виконується письмово забороняється використовувати червону та зелену пасту або чорнила. Робота повинна бути оформлена охайно, без виправлень, закреслень.

Якщо в роботі використовуються цитати або посилання на відповідні нормативно-правові акти, необхідно зазначати джерело з обов’язковим посиланням на автора, видавництво, рік видання або прийняття чинника, відповідні сторінки, статті, пункти, частини чинників. При виконанні індивідуального навчально-дослідного завдання скорочення допускаються.

При викладенні матеріалу студенти повинні скласти відповідний план за яким і розкривати матеріал, досліджуючи проблему.

В роботі повинна бути вступна частини, в якій обов’язково вказується мета та актуальність даного дослідження. При дослідженні проблеми необхідно робити відповідний аналіз розглянутого матеріалу, та зробити висновок наприкінці відповіді. Об’єм вступної частина та висновку на одну сторінку. Об’єм всієї роботи 1-15 сторінок.

Робота обов’язково повинна мати титульний лист з вказівкою на назву дисципліни, повинен бути вказаний курс, група, прізвище студента, номер завдання. Крім того робота повинна мати лист для рецензії викладача.

В кінці роботи, після висновку студенти вказують використану нормативні документи та рекомендовану літературу окремо, ставлять дату написання завдання та свій особистий підпис. Індивідуальна робота здається на окремому диску (СD-диску).

Вимоги до роботи , якщо робота виконується студентами в вигляді презентації:

Презентація виконується у програмі Microsoft Power Point, у вигляді слайд-шоу. Обов’язково необхідно на першому слайді вказати варіант і тему індивідуально дослідного завдання, власні дані (групу, прізвище та ім’я). Презентація зберігається на окремому диску.

Структура презентації повинна містити 40% тексту та 60% ілюстрацій, графіків, таблиць. Наприкінці презентації слід подати перелік вивченої та використаної літератури.

Презентація повинна бути творчою та самостійною роботою. Не слід перевантажувати слайди цитатами, статистичними даними.

Обсяг виконуваної роботи – 20-25 слайдів.

 
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.