Здавалка
Главная | Обратная связь

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬВаріант №1 «Роль держави та права в організації суспільного життя людей».

1.1. Проаналізувати особливість виникнення державно-правових інститутів у різних народів.

1.2. Дослідити теорії походження держави.

1.3. Дослідити історичні типи держави.

1.4. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, устрою, режиму

 

Варіант №2 «Поняття держави її ознаки та функції».

2.1. Проаналізувати форму державного правління, устрою, режиму.

2.2. Проаналізувати механізм та апарат держави.

2.3. Дослідити політичний режим.

2.4. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави.

 

Варіант №3 «Поняття, ознаки, суть і функції права».

3.1. Дослідити правові норми: поняття, ознаки, структура та види.

3.2. Дослідити джерела права та їх класифікація.

3.3. Дослідити поняття, ознаки та структуру правовідносин.

3.4. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна.

 

Варіант №4 «Історія української державності».

4.1. Проаналізувати етапи розвитку української державності.

4.2. Проаналізувати систему права України та порівняти її з системами права інших країн світу.

4.3. Загальна характеристика держав, що існували на території сучасної України.

4.4. Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами України.

 

Варіант №5 «Сутність конституції та її роль в житті держави».

5.1. Проаналізувати сутність конституції та визначити її роль в житті держави.

5.2. Проаналізувати історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

5.3. Проаналізувати права і свободи людини і громадянина на прикладах Конституції УРСР 1978 р. та Конституції України 1996 р.

5.4. Проаналізувати форми народовладдя в Україні.

 

Варіант №6 «Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні».

6.1. Проаналізувати громадянство – як правовий зв'язок між фізичною особою і Україною.

6.2. Дослідити та проаналізувати правовий статус мов в Україні.

6.3. Дослідити правовий статус національних меншин в Україні.

6.4. Проаналізувати правовий статус релігійних організацій в Україні.

 

Варіант №7 «Законодавча та виконавча влада в Україні».

7.1. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової в Україні.

7.2. Верховна Рада України – загальнонаціональний представницькій орган влади.

7.3. Проаналізувати правовий статус Кабінету Міністрів .

7.4. Порівняти законодавчу та виконавчу владу в Україні з законодавчою та виконавчою владою в інших сучасних державах.

 

Варіант №8 «Територіальний устрій України».

8.1. Проаналізувати територіальний устрій держави.

8.2. Дослідити систему адміністративно-територіального устрою

8.3. Проаналізувати правовий статус Автономної Республіки Крим.

8.4. Проаналізувати спеціальний статус м. Київ та м. Севастополь.

 

Варіант №9 «Основи цивільного права».

9.1. Поняття цивільного права і цивільних правовідносин.

9.2. Проаналізувати учасників цивільних правовідносин.

9.3. Проаналізувати інститут виникнення цивільних прав та обов’язків .

9.4 Порівняти цивільне законодавство України з цивільним законодавством інших сучасних держав.

 

Варіант №10 «Принципи та функції Цивільного права».

10.1. Проаналізувати основні принципи та функції цивільного права.

10.2. Проаналізувати загальні засади цивільного законодавства.

10.3. Загальна характеристика Цивільного кодексу України.

10.4. Дослідити і проаналізувати застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання.

 

Варіант №11 «Суб’єкти цивільного права».

11.1. Проаналізувати фізичні особи, як суб’єкт цивільного права.

11.2. Проаналізувати юридичні особи, як суб’єкт цивільного права.

11.3. Проаналізувати державу Україна та Автономна республіка Крим, як суб’єкти цивільних правовідносин

11.4 Проаналізувати об’єкти цивільних правовідносин.

 

Варіант №12 «Представництво у цивільному праві».

12.1. Проаналізувати інститут представництва в цивільному праві.

12.2. Проаналізувати представництво за законом та за довіреністю.

12.3. Проаналізувати комерційне представництво.

12.4. Проаналізувати інститут представництва в інших сучасних державах.

 

Варіант №13 «Правове регулювання власності в Україні».

13.1. Проаналізувати захист права власності.

13.2. Позовна давність в цивільному праві.

13.3. Проаналізувати захист права інтелектуальної власності.

13.4. Проаналізувати підстави припинення права власності.

 

Варіант №14 «Основи зобов’язального права».

14.1. Проаналізувати інститут зобов’язального права в Україні.

14.2. Дослідити і проаналізувати цивільно-правовий договір: поняття, види, порядок укладання.

14.3. Проаналізувати найпоширеніші види договірних зобов’язань .

14.4. Проаналізувати зобов’язальне право в інших сучасних державах.

 

Варіант №15 «Основи адміністративного права».

15.1. Проаналізувати систему і джерела адміністративного права.

15.2. Проаналізувати види адміністративних правопорушень.

15.3. Дослідити і проаналізувати інститут адміністративної відповідальності.

15.5. Проаналізувати адміністративне право інших сучасних держав: схожість та відмінність з адміністративним правом України.

 

Варіант №16«Адміністративно-правові відносини в Україні»

16.1. Проаналізувати адміністративно-правові відносини в Україні.

16.2. Проаналізувати адміністративну відповідальність юридичних та фізичних осіб.

16.3. Проаналізувати засоби адміністративного впливу та їх роль у запобіганні адміністративних правопорушень.

16.4. Проаналізувати загальні правила накладання адміністративних стягнень.

 

Варіант №17 «Державна служба в Україні».

17.1. Проаналізувати основні принципи на яких ґрунтується державна служба в Україні.

17.2. Дослідити і проаналізувати основні обов’язки державних службовців.

17.3. Проаналізувати підстави припинення державної служби.

17.4 Загальна характеристика Закону України « Про державну службу в Україні» від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ.

 

Варіант №18 «Колективний договір».

18.1. Дослідити та проаналізувати структуру і зміст колективного договору.

18.2. Проаналізувати етап укладання колективного договору(переговори, розробка, укладання, реєстрація) та умови недійсності колективного договору.

18.3. Проаналізувати контроль за виконанням колективного договору.

18.4. Загальна характеристика Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1.07.1993 р. № 3356-ХІІ.

 

Варіант №19 «Трудовий договір».

19.1. Дослідити та проаналізувати структуру і зміст трудового договору.

19.2. Проаналізувати форми , строки та підстави припинення трудового договору.

19.3. Проаналізувати гарантії при укладанні, зміні та припиненні трудового договору.

19.4. Проаналізувати «Контракт», як особливий вид трудового договору.

 

Варіант №20 «Робочий час та час відпочинку»

20.1. Проаналізувати норми тривалості робочого часу та засобів впливу на порушників трудової дисципліни за чинним законодавством України.

20.2. Дослідити та проаналізувати види відпочинку.

20.3. Проаналізувати підстави виникнення матеріальної відповідальності працівників.

20.4. Проаналізувати порядок розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів.

 

Варіант №21 «Основи сімейного права»

21.1. Проаналізувати інститут сім¢ї в Україні.

21.2. Проаналізувати порядок укладання шлюбу в Україні.

21.3. Дослідити порядок та припинення шлюбу.

21.4. Порівняти сімейне законодавство України з сімейним законодавством інших сучасних держав.

 

Варіант №22 «Особисті немайнові та майнові права учасників сімейних відносин».

22.1. Дослідити немайнові права та обов’язки подружжя.

22.2. Дослідити майнові права і обов’язки подружжя.

22.3. Проаналізувати права та обов’язки батьків і дітей.

22.4. Проаналізувати особисті немайнові права і обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

 

Варіант №23 «Опіка та піклування».

23.1. Дослідити і проаналізувати інститут опіки та піклування в Україні.

23.2. Дослідити правові основи усиновлення.

23.3. Дослідити та проаналізувати законодавство з питань усиновлення для іноземних громадян.

23.4. Проаналізувати влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Варіант №24 «Соціальний захист населення»

24.1. Дослідити та проаналізувати джерела права соціального захисту та забезпечення населення України.

24.2. Проаналізувати та порівняти правові основи пенсійного забезпечення в Україні та в інших країнах світу.

24.3. Проаналізувати особливості правового захисту ветеранів праці, інвалідів за чинним законодавством України.

24.4. Порівняти соціальний захист населення України з соціальним захистом населення інших сучасних держав.

 

Варіант №25 «Система кримінального права».

25.1. Вивчити та проаналізувати систему кримінального права України, порівняв її з системами кримінального права інших країн світу.

25.2. Дослідити та проаналізувати основні джерела кримінального права.

25.3 Проаналізувати завдання, принципи та функції кримінального права.

25.4. Порівняти систему кримінального права України з іншими сучасними державами.

 

 

Варіант №26 «Кримінальний кодекс України».

26.1. Проаналізувати завдання Кримінального кодексу України.

26.2. Розглянути і проаналізувати Загальну частину Кримінального кодексу України.

26.3. Розглянути і проаналізувати та Особливу частину Кримінального кодексу України.

26.4. Проаналізувати кримінальну відповідальність неповнолітніх за кримінальним кодексом України.

 

Варіант №27«Система кримінального права».

27.1. Вивчити та проаналізувати систему кримінального права України, порівняв її з системами кримінального права інших країн світу.

27.2. Проаналізувати підстави кримінальної відповідальності та її роль у запобіганні злочинів

27.3. Проаналізувати кримінальне покарання за чинним законодавством України, порівняв його з кримінальним покаранням в інших країнах світу.

27.4. Проаналізувати злочин: поняття та ознаки, види, склад.

 

Варіант №28«Судова влада України».

28.1. Проаналізувати структуру судової влади України, порівняв її з іншими країнами світу.

28.2. Проаналізувати правовий стан працівників органів прокуратури.

28.3. Проаналізувати правовий стан працівників судових органів України.

28.4. Проаналізувати судовий прецедент як головне джерело права у країнах загального права (Англія, США, Канада, Австралія).

 

Варіант №29«Екологічні права та обов’язки громадян України».

29.1. Проаналізувати класифікацію екологічних правовідносин.

29.2. Проаналізувати правове забезпечення екологічних прав, обов’язків та відповідальність в Україні.

29.3. Проаналізувати правове регулювання використання природних ресурсів.

29.4. Порівняти юридичну відповідальність за порушення екологічного законодавства України з іншими країнами світу.

 

Варіант №30«Правове регулювання використання природних ресурсів».

30.1. Дослідити та проаналізувати економіко-правовий механізм в сфері екології за законодавством України та порівняти з іншими країнами світу.

30.2. Дослідити природно-заповітний фонд України.

30.3. Проаналізувати правову охорону атмосферного повітря.

30.4. Загальна характеристика Червоної книги України.

 

Варіант №31«Право власності на землю».

31.1. Проаналізувати земельні правовідносини як предмет земельного права України.

31.2. Форми та види власності на землю в Україні, порівняти з іншими країнами світу.

31.3. Вивчити та проаналізувати контроль над використанням та охороною земель за чинним законодавством України, порівняти з іншими країнами світу.

31.4. Проаналізувати гарантії права на землю в Україні.

 

Варіант №32«Фінансові правовідносини».

32.1 Проаналізувати фінансові правовідносини в Україні, порівняти з іншими країнами світу.

32.2 Вивчити та проаналізувати фінансовий контроль в Україні та порівняти з іншими країнами світу.

32.3. Проаналізувати види державних фондів України з точки зору чинного законодавства та порівняти з іншими країнами світу.

32.4. Проаналізувати систему джерел фінансового права України.

 

Варіант №33«Бюджет і бюджетна система».

33.1 Проаналізувати бюджетні правовідносини в Україні.

33.2. Проаналізувати бюджетну класифікацію в Україні.

33.3. Проаналізувати бюджетний процес в Україні.

33.4. Загальна характеристика Бюджетного Кодексу України,21.06.2001 р.

 

Варіант №34«Система оподаткування в Україні».

34.1 Загальна характеристика Закона України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р.

34.2. Проаналізувати функції та принципи побудови системи оподаткування в Україні.

34.3. Проаналізувати суб’єктів платників податків в Україні.

34.4. Порівняти систему оподаткування в Україні з іншими сучасними державами.

 

Варіант №35«Правові основи банківської діяльності в Україні».

35.1. Проаналізувати банківську систему України.

35.2. Вивчити та проаналізувати правовий статус Національного банку України, та порівняти з правовим статусом національного банка інших країн.

35.3. Проаналізувати банківське кредитування за чинним законодавством України, порівняв з іншими країнами світу.

35.4. Проаналізувати правовий статус універсальних (спеціальних) банків в Україні.

 

Варіант №36«Правові основи страхування в Україні».

36.1. Проаналізувати види добровільного та обов’язкового страхування в Україні, порівняти з іншими країнами світу

36.2. Дослідити та проаналізувати зміст договору страхування.

36.3. Проаналізувати права та зобов’язання страховика і страхувальника.

36.4. Загальна характеристика Закону України «Про страхування» від 21.07.1997 №589/97 -ВР.

 

Варіант №37«Міжнародно-правові відносини».

37.1. Проаналізувати класифікацію міжнародно-правових відносин.

37.2. Дослідити та проаналізувати права зовнішніх відносин.

37.3. Дослідити галузь міжнародного права – право міжнародних договорів.

37.4. Проаналізувати право міжнародних організацій.


5.підсумковий контроль©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.