Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2. Конституційне право УкраїниКонституційне право – галузь національного права України. Предмет правового регулювання конституційного права. Метод правового регулювання конституційного права. Конституційно-правова відповідальність. Система конституційного права. Джерела конституційного права. Конституційно-правові відносини. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна. Конституція – Основний Закон держави.

Основи конституційного ладу України. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу України. Гарантії конституційного ладу України. Конституційні основи державного ладу України. Поняття державного ладу України. Конституційні основи суспільного ладу України.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Механізм реалізації та гарантій прав і свобод людини і громадянина.

Поняття громадянства та належність до громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Органи, що вирішують питання, пов’язані з громадянством України. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства. Громадські права і свободи людини. Політичні прав і свобод громадянина України. Економічні, соціальні і культурні (духовні) права й свободи людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

Поняття прямого народовладдя. Основні форми безпосередньої демократії. Поняття виборів. Основні принципи виборів. Види виборів та виборчих систем. Виборчий процес та його стадії. Поняття і види референдумів. Принципи та порядок проведення референдумів.

Конституційні загальні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні. Поняття, система та види органів державної влади.

Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функцій та повноваження Верховної Ради України. Форми діяльності Верховної Ради України. Законодавчий процес та інші парламентські процедури. Поняття та статус народного депутата України. Форми діяльності та повноваження народного депутата України. Гарантії депутатської діяльності.

Інститут президента. Порядок обрання Президента України. Функцій та повноваження Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.

Поняття виконавчої влади та система її органів. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади. Акти органів виконавчої влади.

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок формування Конституційного Суду та його склад. Функцій та повноваження Конституційного Суду. Порядок діяльності Конституційного Суду України.

Поняття судової влади. Система судів загальної юрисдикції. Функції та повноваження судів загальної юрисдикції. Основні засади судочинства в Україні. Вища рада юстиції України. Адвокатура. Прокуратура України.

Поняття територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України. Основи конституційного статусу Автономної Республіки Крим.

Поняття місцевого самоврядування. Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування. Організаційно-правові та матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування. Гарантії місцевого самоврядування.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.