Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3. Адміністративне право УкраїниПоняття адміністративного права. Предмет правового регулювання адміністративного права. Метод правового регулювання адміністративного права. Правовий порядок. Адміністративне законодавство. Кодифікація адміністративного права. Система адміністративного права. Норми адміністративного права. Особливості та мета впливу адміністративно-правових норм на суспільні відносини. Адміністративне право як наука.

Адміністративно-правові відносини. Особливості адміністративно-правових відносин. Їх види та типи. Підстави та механізм виникнення Адміністративно-правових відносин. Об’єкти адміністративно-правових відносин. Суб’єкти адміністративно-правових відносин. Зміст адміністративно-правових відносин.

Управління як правова категорія. Поняття управлінської діяльності. Мета, види та зміст управлінської діяльності. Управління як одна з основних функцій органів державної влади. Поняття органу державного управління. Місце у системі політичної організації суспільства. Поняття державного апарату, державного органу. Органи виконавчої влади як різновид державних органів. Суттєві ознаки органів виконавчої влади держави як суб’єктів адміністративно-правових відносин. Класифікація органів виконавчої влади. Система органів державного управління. Загальна характеристика адміністративно-правових підсистем.

Поняття державного службовця та професійної служби. Вимоги, що висуваються до державних службовців. Посада. Правове регулювання службових відносин. Види службовців. Службові обов’язки. Повноваження. Гарантії державних службовців. Юридична відповідальність за службові правопорушення.

Поняття та види об'єднання громадян. Легалізація та правосуб’єктність об'єднань громадян. Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання громадян.

Загальні засади адміністративно-правового статусу громадян України. Адміністративна правоздатність та дієздатність. Права та обов’язки громадян у сфері виконавчої влади. Адміністративно-правовий статусу іноземців.

Поняття форми та її співвідношення з функцією управління. Правові та не правові форми державного управління. Види форм державного управління.

Акти управління. Поняття, походження, юридичне значення та ознаки актів управління. Відмінність актів управління від інших юридичних актів та управлінських рішень. Види актів управління. Вимоги, що ставляться до правових актів управління. Наслідки невиконання вимог актів управління. Винесення, припинення, скасування, зміна актів управління.

Поняття та значення методів управління. Співвідношення форм та методів управління. Метод субординації та координації. Метод переконання та примусу. Види адміністративного примусу та їх правовий режим.

Поняття адміністративної відповідальності. Її місце в системі юридичної відповідальності. Ознаки відповідальності за адміністративні проступки. Законодавство про адміністративну відповідальність. Поняття адміністративного правопорушення, його ознаки. Склад адміністративного проступку. Його властивості. Види адміністративних стягнень. Система адміністративної юстиції.

Мета та завдання контролю (нагляду) у сфері управління. Форми контролю та нагляду.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.