Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5. Правове регулювання виборів та референдумів.План

1. Поняття і форми здійснення народного суверенітету. Виборче право та виборчі системи.

2.Порядок проведення виборів.

3. Порядок проведення референдумів. Види референдумів.

 

1.Сутність народного суверенітету закріплена в ст.5 Конституції України, що говорить: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».

Народний суверенітет здійснюється в таких формах:

через недержавну владу. Таким видом влади є місцеве самоврядування;

через державну владу.Державна влада реалізується народом безпосередньо(вибори, референдум) і через представницькі органи державної влади.

Демократія – давньогрецьке слово, що звичайно перекладається як «правління народу». У сучасному розумінні слова демократія – це одночасно система і процес колективного управління суспільством.

Розрізняють безпосередню і представницьку демократію.

Безпосередня демократія – це пряма участь громадян в управлінні суспільними і державними справами (вибори, референдум, збори, сходи громадян ).

Представницька демократія – це вирішення суспільних і державних питань виборними представниками громадян (Верховна Рада України, Президент України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування).

Вибори – це процес формування складу представницьких органів чи обрання їх посадових осіб.

Виборча система – це спосіб розподілу депутатських мандатів в залежності від результатів голосування.( Мандат – повноваження депутата, а також документ, що їх підтверджує ).

Виборче право– це право особи вибирати (активне виборче право, яке виникає з 18 років ) і бути обраним (пасивне виборче право, яке виникає з 21 року ).

Принципи виборчого права – головні засади, на яких ґрунтується виборче право України. До них належать:

- Принцип свободи вибору. Ніхто не може бути змушений брати участь у голосуванні або відмовитися від нього.

- Принцип загальності.Право голосу мають усі громадяни України, які досягли 18-ти років, за винятком осіб, визнаних недієздатними.

- Принцип рівності. На виборах кожен виборець володіє одним голосом.

- Принцип прямих виборів. Виборець безпосередньо голосує за обраного ним кандидата.

- Принцип таємного подання голосів. Виключається контроль за волевиявленням виборців.

Усвіті існує кілька видів виборчих систем:

1) мажоритарна система –передбачає голосування за конкретного кандидата;

2) пропорційна система – передбачає вибори депутатів за партійними списками в багатомандатних округах. Для проходження партії до парламенту встановлюється процентний бар’єр голосів виборців – 3-7%.

3) змішана системапередбачає суміщення мажоритарної і пропорційної систем.

2.В Україні існують такі види виборів:

1) вибори народних депутатів України;

2) вибори Президента України;

3) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) вибори депутатів місцевих рад;

5) вибори сільських, селищних і міських голів.

Вибори народних депутатів України – це процес формування складу Верховної Ради України . Вибори до парламенту в Україні проводяться на пропорційній основі в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березню п’ятого року повноважень Президента України.

Стадії виборчого процесу:

складання списків виборців;

створення виборчих комісій;

реєстрація кандидатів;

проведення передвиборчої агітації;

голосування;

визначення результатів виборів;

реєстрація обраних депутатів.

Виборчий процес завершується офіційним повідомленням Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Останнім часом все більшого поширення набуває абсентеїзм – неявка частини виборців на виборчі дільниці для голосування, а отже, їх відмова від реалізації свого активного виборчого права.

 

3.Референдум –це голосування усього населення держави (загальнодержавний референдум) або певної його частини(місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного життя.

Види референдумів:

- всеукраїнський референдум.Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу , за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

- референдум Автономної Республіки Крим.Предметом референдуму АРК може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань, які віднесені законодавством України до відання АРК.

- місцевий референдум. Місцевий референдум може бути призначений в селі, селищі, місті, районі, області для вирішення питань виключно місцевого значення.

Залежно від юридичної сили прийнятого на референдумі рішення розрізняють:

- імперативний референдум, рішення якого має найвищу юридичну силу і не потребує схвалення будь-якого органу;

- консультативний референдум (плебісцит ), який проводиться з метою з’ясування точки зору громадян з певного питання.

Основні поняття та терміни: народний суверенітет, демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, вибори, виборча система, виборче право, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, абсентеїзм, референдум, імперативний референдум, плебісцит.

Питання для самостійної перевірки знань

1. Що таке вибори і виборче право?

2. Які існують різновиди виборчої системи?

3.Яка система виборів в Україні? Чи підтримуєте ви її ?

4. Які основні принципи виборів?

5. Яка процедура виборів народних депутатів України?

6. Як здійснюється підрахунок голосів і визначаються результати виборів?

7. Що таке абсентеїзм? Які наслідки він може мати на результати виборів?

8. Що таке референдум за законодавством України? Які наслідки проведеного референдуму?

9. Які існують види референдумів?

10. Що таке плебісцит? З яких питань і чому окремими політичними силами найчастіше ініціюється проведення плебісциту?

 

Тести для самоконтролю знань©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.