Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Органи державної влади і місцевого самоврядування в Україні.Верховна Рада – парламент України.

План

1.Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади. Функції Верховної Ради.

2. Повноваження Верховної Ради України.

3. Законодавчий процес.

4. Підстави для припинення повноважень Верховної Ради України.

 

1. Законодавча влада в Україні представлена єдиним органом – Верховною Радою України( парламентом ). Парламент – вищий загальнонаціональний представницький орган держави, побудований на виборчих засадах.

Конституцією визначається сутність Верховної Ради як єдиного загальнонаціонального , представницького, колегіального органу державної законодавчої влади в Україні. Виключно до її компетенції входить прийняття законів на території України. Ніякого іншого органу законодавчої влади в Україні немає.

Верховна Рада формується шляхом виборів. Конституційний склад Верховної Ради – 450 депутатів, які обираються на основі загального, рівного прямого виборчого права таємним голосуванням строком на 5 років. Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менш ніж 2/3 від її конституційного складу, тобто 300 депутатів. Народним депутатом може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Народні депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі або мати інший представницький мандат.

Народним депутатам гарантується депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах , за винятком відповідальності за образу чи наклеп (депутатський індемнітет ).

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані (депутатський імунітет ).

Верховна Рада України здійснює ряд функцій, які в сукупності виражають основні напрямки її діяльності.

Основними функціями Верховної Ради України є:

- представницька функція( представляє весь український народ і виступає від його імені );

- законодавча функція( внесення змін до Конституції України, прийняття законів, внесення до них змін, скасування або призупинення їх чинності);

- установча функція( формування органів виконавчої та судової влади, формування власних парламентських структур, призначення або обрання на посади, звільнення з посад , вирішення питань, що стосуються територіального устрою, Збройних Сил України, забезпечення формування органів місцевого самоврядування );

- функція парламентського контролю(контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України, парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та їх захист, бюджетно-фінансовий контроль, парламентський контроль за діяльністю органів прокуратури тощо).

2. Конституція України закріплює за Верховною Радою широке коло повноважень у різних сферах управління.

Найважливішими повноваженнями Верховної Ради України є:

1) у законодавчій сфері – внесення змін до Конституції України, прийняття законів, затвердження Державного бюджету України;

2)у зовнішньополітичній сфері – оголошення за поданням Президента України стану війни та укладання миру, ратифікація і денонсація міжнародних договорів.

Ратифікація – згода парламенту на чинність в Україні міжнародних договорів. Денонсація –повідомлення однією державою іншу державу про припинення дії укладеного раніше міжнародного договору.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.