Здавалка
Главная | Обратная связь

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану ( РАЦС).Необхідною ознакою шлюбу є його реєстрація державним органом РАЦС, тому що без такої реєстрації шлюбу, як правової категорії немає. Так званий «цивільний шлюб» - це побутова категорія, яка віддзеркалює наявність лише однієї ознаки шлюбу – сімейного союзу чоловіка та жінки, які у цьому союзі мають статус сім’ї, але не мають статусу подружжя.

Таким чином, не зареєстроване офіційними органами держави проживання жінки і чоловіка однією родиною не створює шлюб і не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

Релігійний обряд укладення шлюбу не заборонено, але він не має правового значення. Це означає, що релігійний обряд шлюбу є особистою справою жінки та чоловіка і не створює прав та обов’язків подружжя. Особи, які після вінчання спільно проживають без реєстрації шлюбу, також мають статус сім’ї, але не мають правового статусу подружжя.

Умовами укладення шлюбу є:

1) досягнення особами на день реєстрації шлюбу шлюбного віку.Законодавець шлюбний вік для жінки встановив у сімнадцять, а для чоловіка – у вісімнадцять років.

Ст..23СК України встановлює можливість вступу до шлюбу особи, яка досягла 14 років. Їй може бути надано право на шлюб за рішенням суду, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

3) взаємна вільна згода осіб, які одружуються.Термін «вільна згода» охоплює не лише волю до шлюбу з певною особою, а й знання про неї як про особу, яка також діє вільно, не є одруженою, не є родичем, досягла шлюбного віку та має відповідний стан здоров’я. Правовою реакцією на укладення шлюбу під примусом може бути визнання цього шлюбу недійсним.

Навіть за наявності вищезазначених умов шлюб не може бути укладений, якщо є до того юридичні перешкоди, а саме:

1) перебування в іншому, нерозірваному шлюбі: жінка та чоловік одночасно можуть перебувати лише в одному шлюбі, а право на повторний шлюб мають тільки за умови розірвання попереднього;

2) родинні відносини. Тобто у шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення, а саме:

- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра ;

- двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, дядько, племінник, племінниця;

- усиновлювачі та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстрований за умови скасування судом усиновлення;

3) недієздатність одного з тих, хто одружується,яка встановлена в судовому порядку.

Шлюб реєструється та засвідчується свідоцтвом про шлюб. Державна реєстрація є обов’язковим елементом шлюбу. Державна реєстрація шлюбу засвідчує створення сім’ї, є правоутворюючим юридичним фактом, а також створює презумпцію права спільної сумісної власності на майно, набуте у шлюбі, та презумпцію батьківства щодо дитини, яка була зачата і (або) народжена у шлюбі.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу РАЦС за їхнім вибором, особисто. З моменту подання заяви особи вважаються зарученими. Заручини не створюють обов’язок вступити до шлюбу, але покладають на сторони певні обов’язки матеріального характеру. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, повинні повідомити одна одну про стан свого здоров’я.

Шлюб реєструється по закінченню одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Присутність нареченої та нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою.

Час виникнення прав і обов’язків у подружжя – момент реєстрації шлюбу. Шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої (нареченого) , вважається неукладеним.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя, мають право на укладення шлюбного договору.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.