Здавалка
Главная | Обратная связь

Шлюбний договір – це угода, що укладена особами, які подали заяву про укладення шлюбу, а також між подружжям для врегулювання їхніх майнових відносин.Зміст шлюбного договору включає тільки майнові права й обов’язки подружжя одне до одного і щодо їхніх дітей ( правовий режим власності, користування житлом, право на утримання, можливий розподіл майна і таке інше). Особисті відносини подружжя, а також особисті відносини батьків і дітей не можуть міститися у шлюбному договорі. Не припускаються обмеження прав дитини, а також поставлення одного з подружжя у невигідне матеріальне становище.

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Якщо шлюбний договір укладений до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

У ст..104 СК України встановлений вичерпний перелік підстав для припинення шлюбу.

Під припиненням шлюбу розуміється припинення правовідносин між подружжям, що викликані настанням певних юридичних фактів.

Чинним законодавством передбачені наступні підстави для припинення шлюбу:

1) внаслідок смерті або оголошення в судовому порядку померлим одного з подружжя;

2) внаслідок розірвання шлюбу.

Шлюб може розриватися в судовому порядку або через органи РАЦСу.

Органи РАЦС розривають шлюб у таких випадках:

1) за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;

2) за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

- визнаний безвісно відсутнім;

- визнаний недієздатним;

- засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

Суд розкриває шлюб у таких випадках :

1) за спільною заявою подружжя, яке має дітей. До заяви має бути поданий письмовий договір про те, з ким із них будуть проживати діти і як у їх утриманні та вихованні братиме участь той із батьків, хто буде проживати окремо;

2) за позовом одного з подружжя. Не може бути поданий позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини.

Основні поняття та терміни: сім’я, шлюб, заручини, шлюбний договір, РАЦС.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Що таке сім’я? Назвіть основи створення сім’ї.

2. Чи створює спільне проживання чоловіка та жінки сім’ю?

3. Які умови і порядок укладення шлюбу передбачено діючим законодавством?

4. Що може бути перешкодою для укладення шлюбу?

5. Що таке заручини? Чи створюють заручини обов’язок вступити до шлюбу?

6. Що таке шлюбний договір? Які відносини ним регулюються?

7. Назвіть підстави для припинення шлюбу.

 

Тести для самоконтролю знань

1. Права та обов’язки подружжя виникають:

а) в результаті офіційної реєстрації шлюбу;

б) внаслідок релігійного обряду укладення шлюбу;

в) внаслідок спільного проживання та ведення домашнього господарства.

2. Чи створює сім’ю спільне проживання чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу?

а) так;

б) ні;

в) в окремих, визначених законом випадках.

3. Заручини:

а) створюють обов’язок вступити до шлюбу;

б) не створюють обов’язок вступити до шлюбу;

в) не створюють обов’язок вступити до шлюбу, проте покладають на сторони певні обов’язки матеріального характеру.

4. Шлюбний вік для жінок:

а) 16 років;

б) 17 років;

в) 18 років.

5. Шлюбний вік для чоловіків:

а)17 років;

б) 18 років;

в) 21 рік.

6. Шлюб реєструється:

а) державним органом РАЦС за місцем проживання нареченої (нареченого);

б) державним органом РАЦС за місцем проживання однієї з осіб, що одружуються, батьків;

в) в будь-якому державному органі РАЦС за вибором осіб, які вступають до шлюбу.

7. Шлюб може бути розірвано за заявою одного із подружжя або обох :

а) судом;

б) державним органом РАЦС;

в) судом, а у визначених законом випадках, державним органом РАЦС.

8. За заявою одного із подружжя суд розривається, якщо другий із подружжя:

а) визнаний недієздатним або безвісно відсутнім;

б) засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки;

в) визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, а також засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як три роки.

9. Право на шлюбний договір мають особи, які:

а) подали заяву про реєстрацію шлюбу, подружжя;

б) подали заяву про реєстрацію шлюбу;

в) подружжя.

10. В яких випадках не може бути поданий позов про розірвання шлюбу?

а) протягом вагітності дружини;

б) протягом одного року після народження дитини;

в) протягом вагітності дружини і протягом року після народження дитини.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.