Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 16. Трудова дисципліна. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.План

1. Поняття трудової дисципліни. Методи забезпечення трудової дисципліни.

2. Види дисциплінарних стягнень, порядок їх застосування і зняття.

 

1. Трудова дисципліна –це інститут трудового права України, який регулює внутрішній трудовий розпорядок, що встановлює трудові права і обов’язки працівників і адміністрації, заходи заохочення і стягнення за виконання чи невиконання трудових обов’язків.

Трудова дисципліна представляє собою форму суспільного зв’язку людей у процесі праці і полягає , перш за все, у точному, неухильному й сумлінному виконанні кожним працівником покладених на нього трудових обов’язків; це правила поведінки працівників у процесі їх спільної праці, з яких складається внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ, організацій.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі типових правил.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації передбачаються (крім загальних положень) порядок прийняття ї звільнення працівників, основні права та обов’язки працівників, основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу, робочий час і його використання, заохочення в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни.

Обов’язків працівників і власника.Відповідно до чинного законодавства про працю працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника-роботодавця, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

У свою чергу, власник-роботодавець зобов’язаний правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Методи забезпечення трудової дисципліни.Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки. Щодо окремих несумлінних працівників вживаються у разі необхідності заходи дисциплінарного і громадського впливу.

До працівників, які сумлінно працюють, можуть застосовуватися будь-які заохочення , передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку: оголошення подяки, нагородженням цінним подарунком або грошовою премією тощо. Заохочення застосовується власником разом або за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, організації, установи, оголошується наказом в урочистій обстановці ї заноситься до трудових книжок працівників.

За особливі трудові заслуги працівники висуваються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками і до присвоєння почесних звань ї звання кращого працівника за даною професією.

 

2. За порушення трудової дисциплінидо працівника може бути застосовано один з таких видів дисциплінарного стягнення: догана або звільнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом(керівником), якому надано право прийняття на роботу ( обрання, затвердження і призначення на посаду ) даного працівника. Як правило, це керівник підприємства, установи, організації.

Дисциплінарне стягнення застосовується керівником безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган –керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення: догана або звільнення .

При обранні виду стягнення керівник повинен врахувати ступінь важкості вчиненого проступку ї заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заохочення до працівника не застосовуються.

Крім того, керівник має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

Основні поняття та терміни: трудова дисципліна, заохочення, дисциплінарна відповідальність, стягнення.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Що таке трудова дисципліна? Якими правовими методами забезпечується трудова дисципліна?

2. Які види заохочень визнаєте? Який порядок їх застосувань?

3. Назвіть види дисциплінарної відповідальності. Який порядок застосування дисциплінарних стягнень?

4 Який порядок зняття дисциплінарних стягнень?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Чи заносяться до трудових книжок заохочення, що застосовуються до працівників?

а) так;

б) ні;

в) за рішенням власника.

2. Чи заносяться до трудових книжок дисциплінарні стягнення, що застосовуються до працівників?

а) так;

б)ні;

в) за рішенням власника.

3. Виберіть види дисциплінарних стягнень:

а) попередження, догана;

б) догана, штраф;

в) догана, звільнення з роботи.

 

 

4. Дисциплінарне стягнення застосовується:

а) не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку;

б) не пізніше 3 місяців з дня виявлення проступку;

в) не пізніше 6 місяців з дня виявлення проступку.

5. Дисциплінарне стягнення діє протягом:

а) протягом 1 місяця;

б) протягом 6 місяців;

в) протягом 1 року.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.