Здавалка
Главная | Обратная связь

Проаналізуйте ситуації та прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам трудового законодавства1. Випускник вузу за направленням прибув на роботу на завод, де був зарахований на посаду інженера. За усним розпорядженням директора підприємства йому було назначено випробування, а через три місяці звільнено за невідповідність займаній посаді внаслідок низької кваліфікації.

 

2. У зв’язку з ліквідацією районної контори в числі інших працівників були звільнені бухгалтер Амосова, яка знаходиться в післяпологовій відпустці, та інспектор відділу кадрів Лагутіна, яка має дитину віком 14 місяців. Вони звернулися до суду з вимогою про поновлення їх на роботі. Заперечуючи позов, директор контори, що ліквідується, пояснив, що звільнення Амосової та Лагутіної – вимушений захід, і поновлення їх на роботі неможливе, оскільки контора працює останній тиждень. Районний суд вирішив покласти на виконком міськради обов’язок працевлаштувати Амосову і Лагутіну.

 

 

3. Після закінчення технікуму Дмитрієва, якій 17 років, була направлена на роботу до проектного інституту як бухгалтер відповідно до одержаної в технікумі кваліфікації. Однак в інституті вільної посади бухгалтера не виявилося і Дмитрієва була зарахована на роботу оператором-касиром. Головний бухгалтер неодноразово робив Мироновій усні зауваження у зв’язку з повільною роботою протягом дня, а після закінчення 10 місяців роботи за згодою профкому вона була звільнена за скороченням штату. Дмитрієва звернулася до суду з вимогою поновити її на роботі та надати роботу за спеціальністю.

 

4. Робітниці експедиції Семенова і Степанова звернулися до начальника цеху з проханням перевести їх на більш легку роботу у зв’язку з тим , що обидві мають грудних дітей двох-і чотиримісячного віку відповідно. У зв’язку з тим, що Семенова годує дитину грудним молоком, її перевели на роботу діловодом, А Степановій в її проханні відмовили, мотивуючи відмову тим, що її дитина вигодовується штучним молоком. Степанова звернулася із скаргою до КТС.

 

Теми рефератів

1. Правове регулювання праці молоді в Україні.

2. Охорона праці жінок та молоді.

3. Особливості правового регулювання праці жінок, які мають дітей.

 

 

Тема 19. Основи адміністративного права.

Сутність та ознаки адміністративних правовідносин. Суб’єкти адміністративних правовідносин.

План

1. Поняття адміністративного права України. Основні джерела та система адміністративного права.

2. Співвідношення переконання і примусу в державному управлінні. Адміністративний примус.

3. Суб’єкти адміністративних правовідносин.

 

1.Термін «адміністрація» походить від латинського adminisration – управління, керування. Поняття «управління» має багато значень. У загальному розумінні – це будь – яка цілеспрямована, організуюча, впливова дія на різноманітні процеси в природі та суспільстві. Одним з видів управління є державне управління. Державна влада вступає у відносини з громадянами, підприємствами, громадськими організаціями.

Адміністративне право – самостійна галузь правової системи України. Предметом адміністративного права є відносини, що виникають при організації виконавчо – розпорядчих органів у процесі їх адміністративної діяльності, здійсненні організаційної діяльності керівниками інших державних і місцевих органів, а також організації адміністративної влади суддями та громадськими організаціями.

У ході реалізації норм адміністративного права виникають адміністративно – правові відносини державного органу чи посадової особи державного управління, з одного боку, і органу та його посадових осіб або окремих громадян – з іншого.

Джерела адміністративного права – це зовнішні форми відображення адміністративно – правових норм. На сучасному етапі джерелами адміністративного права в Україні є Конституція України, закони, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Кодекс України про адміністративні правопорушення тощо.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.