Здавалка
Главная | Обратная связь

ВІДОМІСТЬ ВИБІРКОВОЇ ПЕРЕВІРКИВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

  Назва продукції Кількість Оди­ниця виміру Виробнича собівартість 1 ц, грн. Справедлива вартість 1ц, грн. Примітки  
за даними підприємства за розрахунками аудитора  
за даними обліку за розраху­нками аудитора  
                 
                 
                 

 

Виконав______________

Перевірив_____________


Аудиторська фірма

Підприємство

Період перевірки

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ витрат виробництва та оприбуткування продукції

№ п/п Зміст операції Відображено в обліку Рекомендовано аудитором Примітки
дебет кредит сума, тис. грн. дебет кредит сума, тис. грн.
                 
                 
                 

 

Виконав _________________

Перевірив _________________

 

Аудиторська фірма

Підприємство

Період перевірки

ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК І ПОРУШЕНЬ ПРИ АУДИТІ ВИТРАТ ВИРОБНИчої діяльності

№ з/п Первинний документ, обліковий реєстр Характер порушення
назва дата сума, тис. грн.
         
         
         

 

Виконав______________

Перевірив_____________

 


Завдання для виконання самостійної роботи

Протягом звітного року на виробництво продукції рослинництва понесено наступні витрати:

Таблиця 2 (варіанти 1-13)

Варіант
 
1) Загальна сума прямих витрат на вирощування (за культурами), грн.
пшениця
соняшник
овочі
Разом
в тому числі: - витрати на насіння
пшениця
соняшник
овочі
- витрати на оплату праці
пшениця
соняшник
овочі
2) Загальновиробничі витрати рослинництва
грн.

 

продовження таблиця 2 (варіанти 1-13)

Варіант
   
Бухгалтером підприємства здійснено розподіл загальновиробничих витрат та віднесено їх суму на відповідні культури. В бухгалтерському обліку здійснено наступні записи:
Дт Кт Сума, грн.
2311 «Пшениця»
2312 «Соняшник»
2313 «Овочі»

 

продовження таблиця 2 (варіанти 13-26)

Варіант
 
1) Загальна сума прямих витрат на вирощування (за культурами), грн.
пшениця  
соняшник  
овочі  
Разом  
в тому числі: - витрати на насіння  
пшениця  
соняшник  
овочі  
                                                       

продовження таблиця 2 (варіанти 13-26)

Варіант
 
- витрати на оплату праці
пшениця
соняшник
овочі
2) Загальновиробничі витрати рослинництва
грн.
Бухгалтером підприємства здійснено розподіл загальновиробничих витрат та віднесено їх суму на відповідні культури. В бухгалтерському обліку здійснено наступні записи:
Дт Кт Сума, грн.
2311 «Пшениця»
2312 «Соняшник»
2313 «Овочі»

 

 

НЕОБХІДНО:

1. Перевірити порядок розподілу загальновиробничих витрат.

2. Встановити помилки і порушення в бухгалтерському обліку.

3. Скласти робочі документи аудитора за результатами перевірки.

4. Розробити рекомендації з виправлення помилок у бухгалтерському обліку підприємства.


Аудиторська фірма

Підприємство

Період перевірки

Відомість вибіркової перевірки розподілу загальновиробничих витрат у рослинництві

Культура Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат Сума загальновиробничих витрат, грн.
за розрахунками аудитора за даними підприємства за розрахунками аудитора за даними підприємства відхилення
           
           

Виконав _________________

Перевірив ________________

 

 

Аудиторська фірма

Підприємство

Період перевірки

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.