Здавалка
Главная | Обратная связь

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ розподілу загальновиробничих витрат№ п/п Зміст операції Відображено в обліку Рекомендовано аудитором Примітки
дебет кредит сума, грн. дебет кредит сума, грн.
                 

 

Виконав _________________

Перевірив ________________


Тема 2

Аудит доходів і фінансових результатів

Мета:оволодіти методикою аудиту витрат, доходів та фінансових результатів; навчитись складати програму та робочі документи з перевірки фінансових результатів; аналізувати і оцінювати звітність про фінансові результати

Питання для вивчення і обговорення:

1. джерела інформації аудиту фінансових результатів.

2. Використання процедур і методів при проведенні аудиту формування фінансових результатів.

3. Збір аудиторських доказів при проведенні аудиту фінансових результатів.

4. Особливості формування фінансових результатів підприємства.

5. Методика проведення аудиторської експертизи формування фінансових результатів діяльності.

 


Завдання для виконання практичної роботи

під час здійснення аудиторської перевірки виявлено, що за минулий період підприємством було отримано такі доходи та понесені наступні витрати (табл. 3)

Таблиця 3 (варіанти 1-13)

Варіант
 
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн.
2. Податок на додану вартість
тис. грн.
3. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн.
4. Інші операційні доходи
тис. грн.
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
тис. грн. - - - - - - - - - - -
5. Адміністративні витрати
тис. грн.
6. Витрати на збут
тис. грн. - - - - - -
7. Інші операційні витрати
тис. грн.
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
тис. грн. - - - - - - - - - - -
8. Інші фінансові доходи
тис. грн. - - - - - - - -

продовження таблиці 3 (варіанти 1-13)

Варіант
 
9. Інші доходи
тис. грн. - - - - - - - -
10. Фінансові витрати
тис. грн. - - - - - -
11. Втрати від участі в капіталі
тис. грн. - - - - - - - - - - - -
12. Інші витрати
тис. грн. - - - - - - - - -
13. Надзвичайні витрати
тис. грн. - - - - - - - - -
В бухгалтерському обліку результати діяльності відображені
Д-т К-т Сума, тис. грн.
- - - - - -
-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

продовження таблиці 3 (варіанти 14-26)

Варіант
 
1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн.
2. Податок на додану вартість
тис. грн.
3. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
тис. грн.
4. Інші операційні доходи
тис. грн. - - -
5. Адміністративні витрати
тис. грн.
6. Витрати на збут
тис. грн. - - - - - - -
7. Інші операційні витрати
тис. грн.
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
тис. грн. - - - - - - - - - -
8. Доход від участі в капіталі
тис. грн. - - - - - - - - - - - -
9. Інші фінансові доходи
тис. грн. - - - - - - - - -

 

продовження таблиці 3 (варіанти 14-26)

Варіант
 
10. Інші доходи
тис. грн. - - - - - - -
11. Фінансові витрати
тис. грн. - - - - - - -
12. Інші витрати
тис. грн. - - - - - - - -
134. Надзвичайні доходи
тис. грн. - - - - - - - - - - -
14. Надзвичайні витрати
тис. грн. - - - - - - -
В бухгалтерському обліку результати діяльності відображені
Д-т К-т Сума, тис. грн.
- - -
- - - - - - -
-
- - - - - - - - -

 

продовження таблиці 3 (варіанти 14-26)

Варіант
 
Д-т К-т Сума, тис. грн.
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - -

 

НЕОБХІДНО:

1. Скласти програму проведення аудиту результатів господарської діяльності.

2. Встановити помилки і порушення в бухгалтерському обліку.

3. За результатами перевірки скласти робочі документи аудитора.

4. Розробити рекомендації з виправлення помилок у бухгалтерському обліку підприємства.


Аудиторська фірма

Підприємство

Період перевірки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.