Здавалка
Главная | Обратная связь

Яка вірогідність аудиторського ризику є нормальною1) від 0% до 100%;

2) від 0% до 20%;

3) від 2% до 5%;

4) від 0% до 3%.

63. Помилки пов'язані з неправильним розподіленням операцій по облікових періодах, коли їх відображають у фінансовій звітності «не свого» звітного періоду, виникають внаслідок:

1) неповноти відображення операцій;

2) необґрунтованості облікових записів;

3) помилок в періодизації;

4) помилок у записах.

Ризик того, що фінансові звіти суттєво викривлені до аудиторської перевірки - це

1) ризик суттєвих викривлень;

2) аудиторський ризик;

3) ризик контролю;

4) властивий ризик.

65. Інформація, що виявлена аудитором і підтверджує наявність помилок чи відхилень, передається до:

1) Арбітражного суду України;

2) Господарського суду України;

3) керівництва підприємства;

4) кредиторів підприємства.

66. Чи повинна бути інформація, яка міститься у фінансових звітах, зіставною:

1) так;

2) ні,

3) ні, якщо цього не вимагають МСА;

4) вірна відповідь відсутня.

67. До видів аудиторських доказів за джерелами отримання не відносять:

1) докази, отримані у формі усних пояснень;

2) докази, отримані із зовнішніх джерел;

3) докази, отримані із внутрішніх джерел;

4) докази, отримані аудитором безпосередньо.

68. До тверджень про залишки на рахунках на кінець періоду відносять:

1) права та зобов'язання;

2) наявності;

3) відсічення операцій та подій;

4) класифікації та зрозумілості.

69. Відповідність аудиторських доказів - це:

1) критерій оцінки якості аудиторських доказів;

2) критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

3) критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

4) критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.

70. Достатність аудиторських доказів - це:

1) критерій оцінки якості аудиторських доказів;

2) критерій оцінки кількості аудиторських доказів;

3) критерій оцінки адекватності аудиторських доказів;

4) критерій оцінки роботи аудитора в частині одержання доказів.

71. Обсяг, перелік та зміст робочої документації визначає:

1) аудитор самостійно;

2) Аудиторська палата України;

3) Спілкою аудиторів України;

4) мають типову форму в окремих напрямках аудиторської перевірки.

72. Метою складання аудиторської робочої документації є:

1) зафіксувати всі дії, які було зроблено фахівцями аудиторської фір­ми з моменту укладання договору до моменту надання аудиторського висновку;

2) забезпечення достатніх та відповідних записів, які слугують осно­вою для формування аудиторського висновку

3) забезпечити докази того, що аудиторська перевірка виконана відпо­відно до МСА та застосовуваних нормативних та законодавчих актів;

4) вірна відповідь 2), 3).

73. Призначення договору на проведення аудиту:

1) можливість запропонувати інші послуги і збільшити очікуваний гонорар;

2) пояснення ролі аудиту клієнту;

3) необхідна формальність;

4) встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання, обов'язків та відповідальності сторін.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.