Здавалка
Главная | Обратная связь

Хто складає ліквідаційний баланс ?1) Головний бухгалтер підприємства, що ліквідується;

2) Ліквідаційна комісія;

3) Інвентаризаційна комісія;

4) Податкова інспекція.

 

Визначити які з наведених господарських структур підлягають обов’язковій аудиторській перевірці ?

1) Державне підприємство;

2) Страхова компанія;

3) Приватне підприємство;

4) Державний пенсійний фонд.

120. Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності, можуть бути у вигляді:

1) Відображення результатів реалізації;

2) Складання балансу;

3) Складання інших форм звітності;

4) Шахрайства.

121. Види планування аудиторської

діяльності:

1) Коригування планових завдань;

2) Розробка і складання бізнес-плану;

3) Стратегічний, поточний, оперативний;

4) Планування аудиту та інших послуг.

122. Аудиторські докази за відношенням до об’єктів аудиту поділяють на:

1) Теоретичні, практичні;

2) Документальні;

3) Прямі, непрямі;

4) Матеріальні.

123. Основною метою контролю якості роботи аудитора є:

1) Підвищення кваліфікації аудиторів;

2) Відповідність здійснення аудиту прийнятим стандартам;

3) Зменшення аудиторського ризику;

4) Підтвердження складання акту виконаних робіт.

Хто є суб’єктом аудиту?

1) Аудитор;

2) Клієнт;

3) Економічний суб’єкт;

4) Немає правильної відповіді.

125. Аудит - це:

1) Державний фінансовий контроль;

2) Фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади;

3) Незалежний фінансовий контроль вищої організації;

4) Незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єкта з метою висловлення думки про неї.

126. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

1) Якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

2) Що директором цієї фірми є особа, яка має економічну освіту;

3) Що штат працівників фірми - не менше 10 чоловік;

4) Що це є товариство з повною відповідальністю.

В яких випадках здійснюють обов’язковий аудит?

1) У випадках, передбачених законодавством;

2) За рішенням господарюючого суб’єкта;

3) За рішенням аудиторської фірми;

4) За рішенням Спілки аудиторів України.

128. Аудитору забороняється:

1) Займатися торгівельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю

2) Займатися науковою і викладацькою діяльністю;

3) Отримувати дивіденди від акцій;

4) Займатися методичною роботою.

129. Аудиторські фірми в Україні можуть бути:

1) Будь-якої організаційно-правової форми

господарювання;

2) Будь-якої організаційно-правової форми, за винятком форми акціонерного товариства відкритого типу;

3) Організаційно-правової форми акціонерного товариства;

4) У формі кооперативу.

 

130. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності є:

1) Закон України «Про аудиторську діяльність»;

2) Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;

3) Стандарти аудиту;

4) Господарський кодекс України.

131. Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж:

1) 70%;

2) 30%;

3) 50%;

4) Необмежений.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.